Co mówią o mieście liczby?
88
km² powierzchni
173
tys. mieszkańców
4.7
% bezrobocia

Rynek pracy w Olsztynie

Stopa bezrobocia w Olsztynie we wrześniu 2017 roku wyniosła 4,7%. Wynik ten dał 12. miejsce wśród 18 największych miast w Polsce. Sytuacja na rynku pracy poprawia się, aczkolwiek na tle innych dużych miast w Polsce wypada nieco gorzej.

Pracodawcy w Olsztynie mogą liczyć na pomoc ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w ramach aktywizacji zawodowej mieszkańców miasta. Lokalni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w postaci pomocy finansowej. Kiedy pracodawca utworzy stanowisko pracy i zatrudni na okres minimum 24 miesięcy osobę bezrobotną, może liczyć na doposażenie stanowiska pracy oraz zwrot części kosztów poniesionych na zatrudnienie.

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: dzisiaj


Symbol firma Pracodawca: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

zgodnie z programem stażu staż skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia zgodnie z założeniami programu POWER Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: dzisiaj


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

wg zakresu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: dzisiaj


Symbol firma Pracodawca: mBank S.A.

Mamy dla Ciebie świetną propozycję. Co powiesz na pracę, taką na serio. Poważną. Taką, w której wiele się nauczysz, a dodatkowo czeka na Ciebie wiele wyzwań. Taką, w której: głównie kontaktujesz się telefonicznie z przedsiębiorcami z różnych...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: dzisiaj


Symbol firma Pracodawca: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

staż skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w MUP w Olsztynie, zgodnie z założeniami programu RPO. Staż w kancelarii doradztwa podatkowego. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wymagania inne:...


Działania Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego

Z jakich form wsparcia mogą skorzystać bezrobotni?

Pośrednictwo pracy

Aktualne ofert pracy, giełdy oraz targi pracy. Szeroki wachlarz pomocy.

Poradnictwo zawodowe

Planowanie kariery, rozwiązywanie problemów zawodowych, warsztaty.

Formy wsparcia

Prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów, bony, dofinansowania.

Potencjał gospodarczy

Olsztyn jest częścią WMSSE, czyli Warmińsko Mazurskiej Strefy Ekonomicznej stanowiącej największy potencjał gospodarczy terenu Warmii i Mazur. Jednocześnie znajduje się tu największa liczba pracodawców, u których zatrudnieni są mieszkańcy Olsztyna
Na Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną w 2017 roku przeznaczono 1,5 mld zł. Dzięki tym inwestycjom pracę mogło uzyskać niemal 1,6 tysiąca osób. Największym potentatem w Strefie jest Michelin. Firma ma siedzibę na terenie Olsztyna
Ulgi i preferencyjne warunki panujące w WMSSE sprawiły, że Michelin ulokował tu największą w Europie siedzibę i stale ją rozwija. W efekcie fabryka zatrudnia wielu mieszkańców Olsztyna oraz okolic. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił tu wzrost zatrudnienia o ponad 1 tysiąc osób.
pracodawcy poszukują

wykwalifikowanych pracowników

W Olsztynie występuje wzmożone zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. Oferty pracy często dotyczą branż takich jak: inżynieria, logistyka, finanse.

nowe inwestycje

w WMSSE

Olsztyn jest częścią WMSSE, czyli Warmińsko Mazurskiej Strefy Ekonomicznej stanowiącej największy potencjał gospodarczy terenu Warmii i Mazur.

nowe miejsca pracy

lepsze zarobki

Rozbudowa struktury gospodarczej Olsztyna przyczynia się do powiększenia zasobów finansowych miasta oraz wzrostu zamożności mieszkańców.

Potencjał inwestycyjny

Olsztyn to miasto bardzo otwarte na nowe propozycje biznesowe oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Gospodarka miasta opiera się aktualnie na rozwoju sektorów BPO, IT oraz produkcji żywności wysokiej jakości. Olsztyn posiada tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 28 tysięcy m2 o różnorodnym zróżnicowaniu. Miasto jest głównym ośrodkiem gospodarczym, edukacyjnym i kulturalnym w regionie. To takie centrum życia społecznego pod wieloma względami zlokalizowane właśnie w jednym miejscu, czyli w Olsztynie.

Rynek pracy

Dowiedz się jak wygląda sytuacja pracowników na rynku pracy w Olsztynie

Dowiedz się więcej

Inwestycje w Olsztynie

Bardzo dobra infrastruktura miasta i położenie sprawiają, że Olsztyn jest często rozpatrywany pod kątem nowych inwestycji w miejsca pracy.

Dowiedz się więcej

Informacje o mieście

Dowiedz się jak studiuje się i pracuje w Olsztynie. Poznaj życie mieszkańców.

Dowiedz się więcej

Najnowsze wiadomości z Olsztyna

Poznaj czym żyje miasto.