Ile wynosi składka ZUS?

ZUS – składki

Składki ZUS to obowiązkowe świadczenia pieniężne. Stanowią one podstawowy przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są emerytury, renty, czy zasiłki. Comiesięczne składki: ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ubezpieczenie zdrowotne oraz wypadkowe. Przy czym ubezpieczenie społeczne ma kilka komponentów: ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Wysokość składek ZUS

Wysokość składek ZUS emerytalnych, rentowych i chorobowych wyrażana jest w stopie procentowej (jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych). Świadczenie na ubezpieczenie wypadkowe zależy od poziomu zagrożeń występujących w poszczególnych zawodach. Zasady określania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określone są w Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Ile wynosi ZUS za pracownika?

Podstawę do obliczania składek pracowników stanowi przychód brutto. Jak podaje witryna internetowa ZUS-u wyżej wspomniane stopy procentowe wyglądają następująco:

 • emerytalna – 19,52% podstawy wymiaru,
 • rentowa – 8% podstawy wymiaru,
 • chorobowa – 2,45% podstawy wymiaru,
 • wypadkowa – standardowa stopa procentowa składki wynosi 1,67% podstawy wymiaru, wartość ta może się różnić w zależności od wykonywanego zawodu. Poszczególne stopy procentowe znajdują się w wyżej przytoczonym obwieszczeniu.

Warto przy tym zaznaczyć, że składki są finansowane zarówno przez pracowników, jak i przełożonych: składka emerytalna po 9,76% przez każdą ze stron, rentowa 1,5% zatrudniony i 6,5% przedsiębiorca, chorobowa w całości opłacana jest przez pracownika. Opłaty z tytułu składek wypadkowych w całości leżą po stronie właścicieli firm. Obowiązkiem pracodawców jest również płacenie świadczeń na Fundusz Pracy (FP) – 2,45% podstawy wymiaru oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – 0,1%.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto (mowa tutaj o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę na pełny etat). Oznacza to, że najniższe składki ZUS opłacane przez pracodawcę obliczane od tej kwoty wynoszą:

ubezpieczenie emerytalne – 9,76% x 2250 zł = 219,60 zł,
ubezpieczenie rentowe – 6,50% x 2250 zł = 146,25 zł,
ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% x 2250 zł = 37,58 zł,
FP – 2,45% x 2250 = 55,13 zł,
FGŚP – 0,1% x 2250= 2,25 zł.

ZUS – przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy płacą co miesiąc składki, które są ustalane corocznie w stałej wysokości. Minimalne opłaty w 2019 roku wynoszą:

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne – 342,32 zł,
 • składka emerytalna – 558,08 zł,
 • składka rentowa – 228,72 zł,
 • składka chorobowa – 70,05 zł,
 • składka wypadkowa – 47,75 zł
 • FP – 70,05 zł.

Maksymalna składka ZUS

Zgodnie z artykułem 19. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6, 7 i 10, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone – z zastrzeżeniem ust. 2 i 9.

Zostaw komentarzKategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

  Analityk danych GIS

  Zadania:opracowywanie danych z nalotów fotogrametrycznych,analizy przestrzenne na danych wektorowych oraz chmurze punktów / LIDAR,opracowanie map wektorowych,współpraca z zespołem terenowymi.dobra znajomość obsługi komputera PC,znajomość oprogramowania GIS...

  >> Pokaż szczegóły oferty

  Doradca Klienta

     Lubisz handel, kochasz pracę z ludźmi i angażujesz się w wykonywaną przez siebie pracę?Pragniesz zmian, wyzwań i chcesz pracować w największej sieci handlowej w Polsce branży AGD/IT/RTV? DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!NA START OTRZYMASZ:Umowę bez okresu...

  >> Pokaż szczegóły oferty

  Technik Urządzeń Klimatyzacji i Wentylacji

  Jeśli chcesz odpowiadać za: diagnozowanie usterek i awarii urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z uwzględnieniem pomp ciepłaeksploatację infrastruktury technicznej nieruchomościbieżącą konserwacja  i utrzymanie techniczne nieruchomościA przy tym...

  >> Pokaż szczegóły oferty
WIĘCEJ OFERT PRACY
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE