Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Ekspert ds. inwestycji w przejściach granicznych w wydziale obsługi
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/22/0513
OBOWIĄZKI:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współpraca ze służbami granicznymi i administracją przejść granicznych w celu opracowania planu inwestycyjnego w zakresie budowy i rozbudowy przejść granicznych (drogowych, kolejowych, morskich i lotniczych) finansowanych ze środków budżetowych oraz z innych źródeł (np. unijnych). Monitorowanie terminów realizacji, zakresu robót oraz innych zobowiązań określonych w zawartych umowach z wykonawcami inwestycji. Współpraca z wykonawcami zrealizowanych inwestycji oraz inwestorem zastępczym, w zakresie terminowego usuwania usterek, stwierdzonych w okresie objętym gwarancją. Prowadzenie rozliczeń wydatkowanych środków budżetowych na inwestycje wykonywane na przejściach granicznych w celu kontroli zgodności z zapisami obowiązujących umów zawartych z wykonawcami i inwestorami zastępczymi, oraz weryfikacji faktur pod względem merytorycznym. Opracowywanie okresowych (rocznych, kwartalnych, miesięcznych oraz bieżących) analiz i sprawozdań z realizacji budżetu Wojewody w celu monitoringu wykorzystania przyznanych środków finansowych dla przejść granicznych. Udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w celu realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla przejść granicznych. Opracowywanie dokumentów, określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, m. in. wystąpień do oferentów, notatek, protokołów z negocjacji, umów z wykonawcami w celu realizacji zadań inwestycyjnych, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto. Dokonywanie zakupów inwestycyjnych w celu zaspokojenia zgłoszonych potrzeb służb granicznych i administracji przejść granicznych. Prowadzenie spraw w zakresie przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym m. in. pozyskania gruntów pod planowane zadanie, określania zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych pozwoleń związanych z realizacją inwestycji w celu przystąpienia do budowy i rozbudowy przejść granicznych. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych, związanych z zakresem działań realizowanych przez Wydział. Godzziny pracy:7.30-15.30

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagane: wykształcenie: wyższe, co najmniej 3 lata stażu pracy, praktyczna wiedza z obszaru zadań wskazanych w ogłoszeniu, znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 64). Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia związanego z zakresem zadań wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2022-05-15


Symbol firma Pracodawca: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Urzędu; Praca wymagająca kontaktu z klientem zewnętrznym; Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Szczytno

Symbol data dodania oferty Dodane: 2022-05-13


Symbol firma Pracodawca: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Warunki pracy praca przy monitorze ekranowym, brak windy w budynku Zakres zadań zapewnienie sprawności technicznej systemów informatycznych, administrowanie danymi w systemach jawnych, zapewnienie uprawnień i dostępu do systemów teleinformatycznych, prowadzenie...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Pracownik Sprzedaży

  MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Do Twoich głównych zadań będzie należało: profesjonalne doradztwo i codzienna obsługa klientów sprawne uzupełnianie towaru na półkach dbanie o dostępność asortymentu na półkach oraz o dobre oznakowanie cenowe i ekspozycję towarów współdziałanie w...

 • Pracownik Działu Dostaw

  MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Do Twoich głównych zadań będzie należało: sprawna i profesjonalna obsługa klientów kompletowanie towarów zgodnie z zamówieniami klientów dbanie o zgodność jakościową oraz ilościową towaru z zamówieniem odpowiednie pakowanie towarów stosowanie się...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE