Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/0370
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokument ów(dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.Bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dot. stanowiska pracy godziny pracy 8-12
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Posiadanie obywatelstwa polskiego, Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości albo ukończone średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku, Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw Publicznych, Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ściągany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), WYMAGANIA DODATKOWECo najmniej dwuletnie doświadczenie w księgowości budżetowej, Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych, Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela, Obowiązkowość i terminowość, Umiejętność pracy w zespole, Wysoki poziom kultury osobistej, Dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, Komunikatywność, Dobra organizacja pracy, Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym znajomość obsługi programów księgowych (KSAT, VULCAN-płace).

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 120 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w OlsztynieZobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: wczoraj


Symbol firma Pracodawca: MPiPS - PGP

Ogólna obsługa seketariatu, kontakt z urzędami i klientami Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Ostróda

Symbol data dodania oferty Dodane: wczoraj


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

zgodnie ze stanowiskiem Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe wymagane.


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Szczytno

Symbol data dodania oferty Dodane: wczoraj


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

przygotowywanie i wypiek pizzyobsługa pieca do wypieku pizzy Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: mile widziane doświadczenie zawodowe


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Asystent do spraw księgowości

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  zgodnie z programem stażustaż skierowany do osób bezrobotnych pow 30 roku życia zgodnie z założeniami programu RPO Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

 • Magazynier

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Lidzbark Warmiński

  Realizacja procesów magazynowych pod względem technicznym, ekonomicznym oraz formalnymRealizowanie zleceń magazynowych, w tym przyjmowanie dostarczanego surowca i wyrobów gotowych, rozładunku i załadunku zgodnie z odpowiednimi dokumentami oraz izolowanie...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE