Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/1990
OBOWIĄZKI:
ustalenie i aktualizowanie dokumentacji opisującej politykę rachunkowości, -prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności wszelkich sprawozdań, opracowywanie planu finansowego jednostki, nadzór nad bieżącą realizacją planu finansowego jednostki, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej, nadzór i weryfikacja sporządzonych list wypłat zatrudnionych pracowników, nadzór i weryfikacja naliczania i rozliczania zobowiązań wynikających z wynagrodzeń pracowników z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, terminowe sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczających do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, weryfikacja i nadzór nad sporządzaniem sprawozdań budżetowych: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, weryfikacja i nadzór nad sporządzaniem innych sprawozdania finansowe związane z realizacją zadań ŚDS, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku. Współpraca z bankiem, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta Olsztyna, Urzędem Wojewódzkim oraz innymi instytucjami, stosowanie aktualnych przepisów prawa, z jednoczesnym zachowaniem tajemnicy służbowej.Prawidłowe zabezpieczanie prowadzonej dokumentacji i pieczątek. Ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę, wykonywanie poleceń Dyrektora ŚDS w zakresie wykonywanej pracy. Godziny pracy między 6:30-16 wg. grafika
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Niezbędne jest spełnienie warunków określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowym w jednostce budżetowej minimum 3 lata.Uprawnienia/Umiejętności: obsługa KSAT, Płatnika, Progman Płace, Zgodnie z art. art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Głównym Księgowym może zostać osoba, która:-ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że, odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;- posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;- spełnia jeden z poniższych warunków:ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w OlsztynieZobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Ostróda

Symbol data dodania oferty Dodane: wczoraj


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Zgodnie ze stanowiskiem


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: wczoraj


Symbol firma Pracodawca: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Spawanie stelaży przeczep, montaż haków, przygotowanie stanowiska pracy. Godziny pracy 8-16; 9-17 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Uprawnienia: umiejętność spawania


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: wczoraj


Symbol firma Pracodawca: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Ogólny zakres obowiązków- planowanie budżetu- obsługa finansowo księgowa w Przedszkolu- prowadzenie pełnej księgowości za pomocą programu finansowo księgowego- sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych- nadzór nad prawidłowością pobieranych...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Menadżer / Kierownik Projektów

  Klient portalu Praca.pl

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  zarządzanie projektami, budżetowanie, kontakt z klientem końcowym, aktywna sprzedaż, nadzór i koordynacja prac projektowych, prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych prac, udział w procesie ofertowania, bieżąca analiza i rozliczenie kosztów...

 • Specjalista ze znajomością j. francuskiego

  LOBO HR

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Zakres obowiązków kontakt telefoniczny i mailowy z zagranicznymi klientami firmy w języku francuskim i angielskim ścisła współpraca z zespołem księgowym codzienna komunikacja z innymi działami firmy raportowanie działań Wymagania znajomość j....

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE