Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 139820

Warunki pracy

- Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu.


- Wyjazdy/wyjścia służbowe wynikają z zakresu prowadzonych postępowań


   administracyjnych lub zleconych działań kontrolnych na terenie Powiatu


   Olsztyńskiego.


- Korzystanie głównie z samochodu służbowego.


- Siedziba urzędu znajduje się na parterze.


- Praca w  dwu osobowych pomieszczeniach.


- Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


- W budynku całkowity zakaz palenia tytoniu.


- Stanowisko pracy wyposażone w laptopy lub komputery


   stacjonarne.


- Konieczność udzielania częstych informacji telefonicznych.


- Szerokie spektrum prowadzonych spraw oraz ich duży stopień


   skomplikowania umożliwi nowym pracownikom(w krótkim czasie) nabycie


   cennego doświadczenia oraz przyczyni się do znaczącego podniesienia


    kwalifikacji zawodowych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Dokonywanie kontroli istniejących budowli obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi
 • Udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli.
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności PINB
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo Budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie -Wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • - uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • - znajomość ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • - znajomość ustawy Prawo budowlane i jej przepisów wykonawczych
 • - oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziłeś się przed 1 sierpnia 1972r.
 • - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • - prawo jazdy kat.B
 • - Korzystanie z pełni praw publicznych
 • - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odbycie służby przygotowawczej w służbie cywilnej


Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Lidzbark Warmiński

Symbol data dodania oferty Dodane: 2024-07-10


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

Wykonywanie przeglądów budowlanych, nadzór nad robotami budowlanymi, prowadzenie rozliczeń za robociznę. Wymagania konieczne: Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B Uprawnienia: umiejętność obsługi komputera Wymagania inne: mile widziane uprawnienia budowlane


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Kierownik Zespołu Sprzedaży

  Unum Życie TUiR S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Zadania: rekrutacja do zespołu sprzedażowego; rozwój i szkolenie zespołu; realizacja celów biznesowych; motywowanie, kreowanie dobrej atmosfery pracy. Oczekiwania wobec kandydata: doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedaży; umiejętność budowania...

 • Kierowca kat. C / Operator wozidła kat. C (m/k)

  Budimex SA

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: Transport materiałów sypkich na budowie Przygotowywanie pojazdu do prac w różnych warunkach Przeprowadzenie okresowych przeglądów konserwacyjnych pojazdu zgodnie z instrukcją użytkowania Wymagania: Posiadasz prawo jazdy kategorii C,...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE