Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Szczytno
Ogłoszenie o naborze Nr 134614

Warunki pracy


 • Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie, w tym obsługa komputera pow. 4 godz. dziennie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu szczycieńskiego
 • Narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne
 • Kontakt z czynnikami zoonotycznymi, zwierzętami, ubocznymi produktami zwierzęcymi, paszami
 • Kontakt bezpośredni, e-mail i telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych, podmiotów współpracujących oraz podmiotami nadzorowanymi i kontrolowanymi
 • Zagrożenia w ruchu drogowym
 • Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)
 • Siedziba urzędu mieści się w budynku parterowym, przy wjeździe do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do pomieszczeń biurowych standardowe. Toalety nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Narzędzia i materiały pracy- samochód służbowy,  sprzęt do dezynfekcji, sprzęt biurowy – komputer, telefon, drukarka, ksero.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów weterynaryjnych dotyczących dobrostanu zwierząt gospodarskich, dzikich, laboratoryjnych, akwakultury
 • Wykonuje czynności w zakresie nadzoru nad schroniskami dla zwierząt
 • Wykonuje czynności w zakresie nadzoru nad obrotem krajowym i zagranicznym zwierząt, pośrednictwem w obrocie, skupem zwierząt, przemieszczaniem zwierząt towarzyszących
 • Wykonuje czynności w zakresie realizacji badań monitoringowych zwierząt w kierunku chorób zakaźnych zwierząt
 • Wykonuje czynności w zakresie przeprowadzania obserwacji zwierząt po pogryzieniu ludzi
 • Sporządza dokumentację z wykonywanych zadań, w tym protokoły, informacje, zestawienia zbiorcze, sprawozdania wynikające z obowiązujących przepisów prawa
 • Wykonuje czynności w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, przeprowadza kontrole, przygotowuje projekty decyzji, postanowień, zaświadczeń, korespondencji urzędowej, w zakresie wykonywanych zadań.
 • Wykonuje zadania związane z obsługą programów i systemów informatycznych w zakesie realizowanych zadań
 • Wykonuje czynności w zakresie współpracy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie z instytucjami, organami służb, inspekcji, straży i organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dobrostanu zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji
Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku posiadania wykształcenia weterynaryjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych w zakresie ochrony zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, identyfikacji i rejestracji zwierząt, przepisów ustaw: o Inspekcji Weterynaryjnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, obsługi poczty elektronicznej, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych, w tym pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Pomoc kuchenna

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Przygotowywanie prostych półproduktów typu: kluski, pierogi, sosy, surówki. Zmywanie, sprzątanie, obieranie, pakowanie.Godziny pracy 10:00 - 18:00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe: 1 rok.Godziny...

 • Robotnik drogowy

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztynek

  wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich, czynny udział przy remontach cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych oraz remontach cząstkowych chodników, pomoc przy usuwaniu awarii i zagrożeń bezpieczeństwa...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE