Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 113630

Warunki pracy

- budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,


- praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności,


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę,


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax, skaner),


- praca w terenie, wyjazdy służbowe, prowadzenie auta służbowego,


- możliwa praca w terenie w nietypowych godzinach,


w zakersie dostepności architektonicznej;


- przestrzenie komunikacyjne w budynku wolne od barier poziomych (ale nie pionowych), (wystarczająco szerokie korytarze, brak progów, odpowiednio szerokie wejścia i wyjścia z budynku),


- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne lekkie skrzydłowe, widoczne na tle fasady i ścian, odpowiednio oznaczone, o odpowiedniej przestrzeni manewrowej, brak progów i pochyłości, szerokości > 90 cm.,


- schody z poręczami po jednej stronie, 


- ciągi komunikacyjne szerokości > 90zm.,


- z tyłu budynku zakładu dostępne jest oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,


- jedno wejście usytuowane od tyłu budynku na najniższej kondygnacji, z podjazdem dla osób poruszających sie na wózku,


- do wyższych kondygnacji istnieje dostęp  altrnatywny (pomoc osoby ustalonej, wyznaczone miejsce do spotkań na kondygnacji z dostępem dla osób poruszających sie na wózku)


- wyznaczona osoba pełniąca funkcje koordynatora do spraw dostępności (pomoc komunikacyjna i ruchowa).


 

Zakres zadań

 • bierze udział w przyjmowaniu informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia, zwierzęcego, analizuje dane a następnie przekazuje informacje do kierującego siecią systemu RASFF,
 • przygotowuje materiały oraz dokumentację niezbędną do realizacji programu kontroli zespołu ds. bezpieczeństwa żywności. Opracowuje w powierzonym zakresie dokumentację pokontrolną,
 • przygotowuje w powierzonym zakresie sprawozdania i opracowuje zestawienia statystyczne dotyczące realizacji zadań zespołu,
 • archiwizuje dokumenty zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, sporządza spis zdawczo-odbiorczy archiwizowanych akt, kataloguje dokumenty w dziale, rejestruje pisma przychodzące i wychodzące według ustalonych zasad,
 • bierze udział w kontrolach przeprowadzanych z upoważnienia W-MWLW z zakresu realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej,
 • bierze udział w realizacji zadań wynikających z krajowego planu badań pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt,
 • prowadzi wymianę informacji oraz obsługuje programy informatyczne w obszarze działalności zespołu ds. bezpieczeństwa żywności,
 • przygotowuje materiały odnoszące się do postępowań administracyjnych prowadzonych przez organ II intancji,
 • współuczestniczy w przygotowaniu i realizowaniu szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii,
 • prowadzi samochód służbowy w tym przewozi pasażerów, w ramach zadań zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (udokumentowane dyplomem)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera- pakiet MS Office oraz Internet
 • Prawo jazdy kategorii B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu)
 • W przypadku lekarza weterynarii czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (udokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną nie starszym niż do 30 dni)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Menadżer Klienta Biznesowego

  VECTRA S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Wybranej osobie oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o współpracy, pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, niezbędne narzędzia pracy (samochód...

 • Fizjoterapeuta środowiskowy - rehabilitacja domowa

  RehaTherapy

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  U nas samodzielnie układasz sobie grafik, dzięki temu istnieje możliwość traktowania pracy z nami jako zajęcie dodatkowe (minimum 20 wizyt tygodniowo) współgrające z Twoim etatem - zachęcamy do kontaktu pracowników szpitali, ośrodków zdrowia,...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE