Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 75775

Warunki pracy

· praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


· kontakt z klientem zewnętrznym


· narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru


· czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


· wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • przyjmuje od klienta zewnętrznego wnioski, prowadzi postępowania i przygotowuje projekt decyzji administracyjnej w celu potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego bądź odmowy potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego;
 • przyjmuje od klienta zewnętrznego (cudzoziemca) i rejestruje w Systemie Pobyt v. 2 kierowany do Prezydenta RP wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego; sporządza opinię organu i przekazuje łącznie wnioskiem do MSWiA w celu zebrania kompletu dokumentów do dalszego postępowania;
 • przyjmuje od klienta zewnętrznego (cudzoziemca) i rejestruje w Systemie Pobyt v. 2 wniosek, prowadzi postępowania i przygotowuje decyzję administracyjną w celu uznania za obywatela polskiego (decyzje konstytutywne – skutkujące nabyciem obywatelstwa polskiego);
 • przyjmuje od klienta zewnętrznego (np. proboszcza) wniosek o posiadaniu osobowości prawnej oraz pełnieniu funkcji organu osoby prawnej. Weryfikacja dokumentów, znajdujących się w teczce danej parafii, związku wyznaniowego Kościoła, przygotowanie i wydanie zaświadczenia w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek. Prowadzenie spraw dotyczących powiadamiania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucje kościelne terytorialne i personalne oraz powiadamiania o powoływaniu i odwoływaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej;
 • przyjmuje od klienta zewnętrznego (proboszcza, rady Kościoła, przedstawiciela związku wyznaniowego) wniosku o przejście na rzecz kościelnej osoby prawnej prawa własności nieruchomości gruntowej w celu przekazania nieruchomości;
 • planuje, zamawia i przekazuje dotację celową „Pomoc dla repatriantów” jednostkom samorządu terytorialnego w celu zapewnienia przewidzianej w przepisach pomocy repatriantom. Sporządza roczne sprawozdania z tej działalności w celu rozliczenia kosztów i tworzenia statystyki;
 • opiniuje wnioski osób zapraszających w celu zapewnienia tzw. „warunków do osiedlenia się” dla kandydatów na repatriantów;
 • prowadzi i aktualizuje rejestry dotyczące spraw wynikających z ustawy o obywatelstwie polskim i ustawy o repatriacji (w formie papierowej i informatycznej) w celu zapewnienia referencyjności rejestrów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość języka na poziomie komunikatywnym: rosyjski/lub angielski/lub niemiecki
 • znajomość ustawy o obywatelstwie polskim wraz z ustawami ją poprzedzającymi
 • znajomość ustawy o repatriacji
 • znajomość ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Sprzedawca części zamiennych

  symbol miejsca pracyLokalizacja: Orneta

  Symbol data dodania oferty Dodane: wczoraj


  Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

  Montaż przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, sprawdzanie szczelności przewodów, praca fizyczna


  Sprzedawca części zamiennych

  symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

  Symbol data dodania oferty Dodane: wczoraj


  Symbol firma Pracodawca: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  Obsługa gości, wydawanie posiłków, polerowanie sztućców i szkła godziny pracy 8-16 Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak


  Sprzedawca części zamiennych

  symbol miejsca pracyLokalizacja: Ostróda

  Symbol data dodania oferty Dodane: wczoraj


  Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

  zgodnie ze stanowiskiem Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: Wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Praca na terenie Ostródy


  Kategorie informacyjne

  Najnowsze oferty pracy:

  • Piekarz (pizzerman)

   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

   Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Lidzbark Warmiński

   wypiekanie pizzy Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: chęci do pracy, otwartość na naukę nowych umiejętności

  • Lektor języka obcego

   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

   Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Orneta

   prowadzenie zajęć dydaktycznych. Wymagania inne: mile widziana bardzo dobra znajomość języka angielskiego

  Więcej ofert pracy
  logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

   2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE