Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 83780

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku


- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • Sprawdza i weryfikuje prawidłowość wypełniania druków statystycznych, poprawia, zwraca do korekty sprawozdania przesłane w wersji elektronicznej, oraz wprowadza do systemu dane ze sprawozdań, które zostały złożone w wersji pisemnej, a zatwierdzone druki przekazuje za pomocą systemu do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia celem prawidłowej i terminowej realizacji obowiązku ustawowego w zakresie statystyki medycznej przez jednostki sprawozdawcze.
 • Prowadzi sprawy związane z tworzeniem regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych. Bierze udział w opracowywaniu i ustalaniu w porozumieniu z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej. Realizacja powyższych zadań ma na celu uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.
 • Przeprowadza analizy funkcjonowania podmiotów leczniczych m.in. poprzez kontrolę tych podmiotów w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. Celem realizowanych zadań jest zapewnienia pacjentom właściwego poziomu opieki zdrowotnej w nadzorowanych przez wojewodę podmiotach leczniczych.
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące dokonywania oceny celowości, zasadności i zgodności z obowiązującymi założeniami polityki zdrowotnej wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia i opiniowanie ich w formie decyzji administracyjnych. Zadania realizowane w celu racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków unijnych i krajowych na inwestycje w ochronie zdrowia.
 • Przygotowuje i opracowuje dane statystyczne, analizy, zestawienia do publikacji, opracowuje biuletyny statystyczne, które udostępnia konsultantom wojewódzkim, instytucjom i podmiotom realizującym zadania w obszarze zdrowia.
 • Opracowuje opinie dotyczące zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań wynikających z priorytetów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r.; poz. 955)
 • znajomość ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r.; poz. 711)
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.; poz. 1285 z późn. zm.)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 252)
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 249)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: dzisiaj


Symbol firma Pracodawca: Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.

Opis stanowiska Uzgadnianie zakresu robót konserwacyjnych, Uczestniczenie w przeglądach bieżących budynków, Usuwanie systemem zleconym awarii w budynkach, Prowadzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wykonywanych napraw konserwacyjnych i usuniętych awarii,...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-06


Symbol firma Pracodawca: Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.

Opis stanowiska Uzgadnianie zakresu robót konserwacyjnych, Uczestniczenie w przeglądach bieżących budynków, Usuwanie systemem zleconym awarii w budynkach, Prowadzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wykonywanych napraw konserwacyjnych i usuniętych awarii,...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Szczytno

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-03


Symbol firma Pracodawca: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym, brak windy w budynku. Zakres zadań Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i lokalnym policjantów Sporządzanie zapotrzebowania na kursy specjalistyczne/warsztaty dla policjantów oraz stosownych...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Specjalista ds. Obsługi Klienta z j. niemieckim

  LeasingTeam Sp. z o.o

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Wsparcie mailowe oraz telefoniczne (połączenia przychodzące) klientów niemieckojęzycznych Analiza potrzeb klientów Rejestrowanie zgłoszeń w systemie oraz aktualizacja statusu Zapewnianie wysokich standardów obsługi klienta Bardzo dobrej znajomości języka...

 • Referent ds. administracyjnych budowy

  Grupa ERBUD

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: Prowadzenie dzienników korespondencyjnych oraz przyjmowanie i wysyłanie poczty; Pomoc w koordynacji bieżących spraw administracyjnych biura budowy; Zakup materiałów administracyjno-biurowych niezbędnych do funkcjonowania pracy na budowie;...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE