Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 115623

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Planuje, realizuje i nadzoruje przygotowanie oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie: sposobu organizacji i przebiegu kwalifikacji wojskowej, treści obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej, sposobu wzywania osób do kwalifikacji wojskowej, a także zabezpieczenia finansowego przedsięwzięcia. Prowadzi obsługę organizacyjno-prawną Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. Kontroluje stan przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w starostwach powiatowych, w tym zabezpieczenie pomieszczeń i skład stanów osobowych. Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa, zabezpieczenie środków finansowych na realizację ww. zadania i ich rozliczenie oraz zapewnienie rozpatrywania odwołań złożonych przez osoby stawiające się do kwalifikacji od orzeczeń powiatowych komisji lekarskich.
 • Koordynuje i kontroluje zadania w zakresie doręczania kart powołania do stawienia się osób do czynnej służby wojskowej w ramach akcji kurierskiej przez organy samorządu terytorialnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez: wydanie zarządzeń w sprawie organizacji doręczania dokumentów powołania na terenie województwa, nadzór nad prawidłowym opracowywaniem planów akcji kurierskiej przez organy samorządu terytorialnego, określenie zasad uruchomienia akcji kurierskiej, organizacji treningów, prowadzenia nadzoru i kontroli oraz sposób finansowania akcji kurierskiej. Celem zadania jest przygotowanie organów samorządu terytorialnego do udzielenia pomocy organom i jednostkom wojskowym w mobilizacyjnym uzupełnieniu sił zbrojnych RP.
 • Realizuje sprawy związane z finasowaniem, wydatkowaniem i rozliczeniem zadań Nr 1 i 2 poprzez nadzór merytoryczny nad przydzielonymi środkami finansowymi dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: sprawdza sposób wydatkowania środków finansowych w ramach zawartych porozumień z powiatami oraz innych środków przekazanych na wydatki bieżące związane z realizacją zadań merytorycznych, wykonuje zadania w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości. Celem zadania jest zabezpieczenie finansowe planowanych przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową i akcją kurierską oraz sprawdzanie prawidłowości ich wykorzystania w obszarze realizowanych zadań.
 • Kontroluje wykonywanie zadań w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej, organizacji i przygotowania do wykonania akcji kurierskiej oraz wyłączania osób z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • Prowadzi sprawy wyłączania pracowników Urzędu z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w trybie z urzędu i na wniosek.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu kwalifikacji woskowej dla jednostek samorządu terytorialnego, w celu przygotowania do realizacji tego zadania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2305),
 • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 135, ze zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980),
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 822),
 • znajomość Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 05 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 3, ze zm.),
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2559),
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze obronności, bezpieczeństwa publicznego lub zarządzania kryzysowego
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Operator wózka widłowego

  Praca.pl Sp. z o.o.

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Zakres obowiązków: Operowanie wózkami widłowymi różnego rodzaju Załadunek i rozładunek dostaw Składowanie towarów na regałach magazynowych Przestrzeganie BHP Wymagania: Uprawnienia do obsługi wózków widłowych Mile widziane doświadczenie w pracy na...

 • Pracownik Działu Obsługi Klienta

  Praca.pl Sp. z o.o.

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: Telefoniczna oraz mailowa obsługa klientów Współpraca z różnymi działami firmy Raportowanie często zgłaszanych problemów Wsparcie techniczne Wymagania: Komunikatywność i wysokie umiejętności interpersonalne Umiejętność obsługi...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE