Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 138794

Warunki pracy

·      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


.      nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


·      kontakt z klientem zewnętrznym


.      okresowe wyjazdy służbowe


·      narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


·      wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku


 

Zakres zadań

 • Opracowuje zapotrzebowanie i zamawia materiały na potrzeby reprezentacyjne wojewody i wicewojewodów oraz materiały biurowe dla pracowników Biura Wojewody. Zapewnia realizację usług hotelowych i gastronomicznych na potrzeby Urzędu. Powyższe czynności pracownik wykonuje w elektronicznym systemie rozliczania urzędu (eSRU).
 • Prowadzi działania związane z zawieraniem umów zlecenia i o dzieło, włączając w to przygotowywanie zapytań ofertowych, projektów umów, negocjacje warunków oraz zapewnienie zgodności z przepisami i procedurami. Jego celem jest skuteczne i zgodne z prawem zawieranie umów w celu realizacji zadań Biura Wojewody oraz zapewnienie prawidłowej dokumentacji i zabezpieczenia interesów organizacji.
 • Prowadzi ogólną ewidencję wszystkich interwencji Rzecznika Spraw Obywatelskich adresowanych do Wojewody oraz interpelacji radnych Sejmiku Województwa, w celu monitorowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie. Opracowuje odpowiedzi na pytania radnych w oparciu o informacje i materiały przekazane przez wydziały merytoryczne, organizuje spotkania Wojewody z parlamentarzystami i radnymi.
 • Opracowuje i aktualizuje wykazy i dane teleadresowe jednostek, urzędów, instytucji, parlamentarzystów itp. niezbędnych do sprawnej pracy sekretariatów wojewody, wicewojewody, sekretariatu oraz pracowników wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego do 1 roku w administracji
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweKategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Kierownik Zespołu Sprzedaży

  Unum Życie TUiR S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Zadania: rekrutacja do zespołu sprzedażowego; rozwój i szkolenie zespołu; realizacja celów biznesowych; motywowanie, kreowanie dobrej atmosfery pracy. Oczekiwania wobec kandydata: doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedaży; umiejętność budowania...

 • Kierowca kat. C / Operator wozidła kat. C (m/k)

  Budimex SA

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: Transport materiałów sypkich na budowie Przygotowywanie pojazdu do prac w różnych warunkach Przeprowadzenie okresowych przeglądów konserwacyjnych pojazdu zgodnie z instrukcją użytkowania Wymagania: Posiadasz prawo jazdy kategorii C,...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE