Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 139254

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • stres związany z działaniem pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi monitoring stanu przejezdności i stanu technicznego dróg oraz przyjmuje i przekazuje informacje zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi. Posiadanie aktualnych danych umożliwia dzielenie rzetelnych informacji zainteresowanym i podejmowanie stosownych działań zarządcy drogi w zakresie utrzymania pasa drogowego, robót interwencyjnych, zarządzania ruchem oraz zamieszczenie utrudnień na stronie internetowej.
 • Prowadzi dokumentację Punktu Informacji Drogowej oraz obsługuje programy i systemy wykorzystywane do pracy w Punckie Informacji Drogowej w celu dokumentowania przebiegu interwencji, zdarzeń i podjętych działań. Dokumentacja może być udostępniana zainteresowanym stronom, np. Policja, Sądy, towarzystwa ubezpieczeniowe, itp. Dokumentacja ta pozwala na ocenę podejmowanych działań przez uczestniczące podmioty.
 • Analizuje informacje o prowadzonych robotach w pasie drogowym, współpracuje ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania na rzecz GDDKiA. Współpraca ta ma na celu minimalizację utrudnień w ruchu, przywrócenie warunków na drodze do stanu pierwotnego w wyniku sprawnie prowadzonych działań ratowniczych i porządkowych.
 • Gromadzi i przetwarza dane oraz uczestniczy w ocenie zagrożeń występujących na drodze, w celu podjęcia właściwych działań przez zarządcę drogi.
 • Realizuje zadania w ramach zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia Dyrektorowi Oddziału warunków do skoordynowanego i skutecznego działania we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa) oraz stałego dyżuru w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
 • Współpracuje z Punktami Inormacji Drogowej w Centrali i Oddziałach, Rejonami, Obwodami Drogowymi, wykonawcami utrzymania drogi, a także z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wymiany danych o warunkach ruchu w celu przekazania użytkownikom dróg aktualnej i rzeczowej informacji o stanie dróg i utrudnieniach w ruchu.
 • Prowadzi współpracę z Zespołem Informatyki w zakresie programów i systemów informatycznych w celu prawidłowej realizacji przypisanych do komórki zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość sieci dróg na terenie województwa.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel, Word i Outlook.
 • ompetencje: umiejętność radzenia sobie ze stresem, rzetelność, orientacja na klienta, praca zespołowa, komunikacja.zacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język angielski, język niemiecki lub język rosyjski poziom A2
 • Znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych i ochrony pasa drogowego, znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu.
 • Znajomość obsługi programów UtrudnieniaWIn, ZimaWin, PPNWin.
 • Umiejętność obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).


Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2024-07-03


Symbol firma Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Zakres zadań Nalicza i sporządza listy wypłat uposażeń wraz z dodatkami oraz innych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2024-07-02


Symbol firma Pracodawca: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, - kontakt z klientem zewnętrznym, - narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2024-07-01


Symbol firma Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warunki pracy czas pracy 8 godzin; obsługa klientów zewnętrznych; wyjazdy służbowe; praca o charakterze administracyjno - biurowym Zakres zadań Prowadzi cały proces służący przygotowaniu decyzji w celu wpisania, odmowy wpisania oraz skreślenia z listy...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Tokarz – Ślusarz

  ALKAZ Plastics S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: obsługa tokarki manualnej, dobór narzędzi oraz materiału. utrzymanie w dobrym stanie maszyny oraz miejsca pracy. Wymagania: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (produkcja jednostkowa) umiejętność czytania i pracy z rysunkami...

 • Referent ds. administracyjno-finansowych

  Urząd Dozoru Technicznego

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Kluczowe obowiązki: Przyjmowanie i wysyłka korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. Obsługa klienta, w tym udzielanie wsparcia w zakresie procedur firmowych. Zarządzanie dokumentacją, w tym jej przechowywanie, archiwizowanie i...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE