Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 77562

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin.

Zakres zadań

 • Planowanie wydatków, prowadzenie ewidencji wydatków, weryfikacja dokumentów potwierdzających ponoszenie wydatków, ustalanie zaangażowania środków finansowych i przekazywanie danych do sprawozdawczości oraz uzgadnianie ewidencjonowanych wydatków z Wydziałem Finansów w pozycjach: ryczałt za pranie odzieży ochronnej, specjalnej wykonywany we własnym zakresie przez funkcjonariuszy, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenia specjalnego, odzieży ochronnej wypłacane funkcjonariuszom, usług krawieckich i pralniczych oraz związanych z utrzymaniem higieny osobistej;
 • Aktualizacja danych wynikająca z rozkazów personalnych i informacji kadrowych, w tym rozliczanie z wyposażenia mundurowego zwalnianych lub przenoszonych policjantów, a także zakładanie i prowadzenie kart mundurowych GM-4/1 tworzące manualny zbiór danych osobowych ,,Kartoteka mundurowa" oraz ich archiwizacja;
 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji magazynu mundurowego oraz ewidencji ilościowo-wartościowej z podziałem na ŚT, PŚT i wyposażenie, w tym ewidencję dla komórek organizacyjnych KWP i podległych jej jednostek. Porównywanie danych z ewidencją główną dwa razy w roku;
 • Sporządzenie protokołów szkód na wyposażenie specjalne i umundurowanie oraz współdziałanie w tym zakresie z pracownikiem Wydziału Finansów KWP. Przeprowadzenie postępowań szkodowych zleconych przez Naczelnika Wydziału;
 • Planowanie terminów realizacji zamówień i egzekwowanie realizacji postanowień wynikających z umów zawartych przez KWP w Olsztynie w zakresie prowadzonej gospodarki m.in. prania. Pilnowanie warunków zakończenia umów związanych z realizowanymi zadaniami i potrzeby ich kontynuacji;
 • Wycena inwentaryzacji w zakresie prowadzonej gospodarki, wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych, przeprowadzanie procedury zagospodarowania zapasów zbędnych, przeklasyfikowania/likwidacji sprzętu i wyposażenia, magazynu mundurowego;
 • Udział w pracach zespołów, komisji powołanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie lub Naczelnika Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • znajomość przepisó dotyczących umundurowania policjantów i równoważników za umundurowanie wypłacanych policjantom a także wyposażenia policjantów;
 • komunikatywność
 • umiejętność wykorzystywania pakietów biurowych do prowadzenia ewidencji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Sprzedawca części zamiennych

  symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

  Symbol data dodania oferty Dodane: dzisiaj


  Symbol firma Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

  Warunki pracy Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla...


  Sprzedawca części zamiennych

  symbol miejsca pracyLokalizacja: Lidzbark Warmiński

  Symbol data dodania oferty Dodane: dzisiaj


  Symbol firma Pracodawca: Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

  Warunki pracy Pokój znajduje się na pierwszym piętrze. Budynek nie posiada windy. Pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych. Praca w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Toaleta przystosowana dla osób niepełnospranych znajduje się na...


  Sprzedawca części zamiennych

  symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

  Symbol data dodania oferty Dodane: wczoraj


  Symbol firma Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

  Warunki pracy praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób, praca z monitorem ekranowym, poruszanie się samochodem służbowym, kontakt z trudnym klientem urzędu podczas kontroli - przedsiębiorcami,rolnikami. Zakres...


  Kategorie informacyjne

  Najnowsze oferty pracy:

  • Rekruter

   Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

   Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

   aktywne poszukiwanie kandydatów do pracy z zagranicy (poprzez użycie portali społecznościowych i biznesowych), przygotowywanie i publikacja ofert pracy w Internecie, porządkowanie, analiza i selekcja CV kandydatów, przygotowywanie i administrowanie wewnętrzną...

  • Opiekunka domowa

   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

   Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Orneta

   Zgodnie z programem stażu

  Więcej ofert pracy
  logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

   2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE