Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 83113

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

 • stres związany z działaniem pod presją czasu,

 • dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,

 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zmianowej w okresie objazdów dróg i pełnienie dyżurów z ZUD,

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi bieżącą analizę realizacji planu rzeczowo-finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg, przygotowuje i nadzoruje propozycje planów robót krótko i średniookresowych
 • Przeprowadza okresową kontrolę stanu dróg w zakresie techniczno-eksploatacyjnym w tym miejsc obsługi podróżnych (MOP)
 • Przygotowuje postępowania na wyłonienie dzierżawcy i prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i dzierżawą MOP
 • Uczestniczy w komisjach odbioru robót zleconych
 • Współpracuje z Kierownikiem Służby Liniowej przy dokonywaniu kontroli i odbiorach robót z zakresu bieżącego, letniego i zimowego utrzymania dróg w systemie obszarowym
 • Prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej
 • Prowadzi ewidencję projektów tymczasowej organizacji, kontroluje realizacje tych projektów oraz sporządza protokoły kontroli i wnioski

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o drogach publicznych, Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Prawo ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadającej im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia lub uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, KPA
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Ostróda

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-18


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Transport pracowników. Wymagania konieczne: Uprawnienia: kurs prawa jazdy kategorii D Uprawnienia: kurs prawa jazdy kategorii E Wymagania inne: aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Ostróda

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-17


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

zgodnie ze stanowiskiem Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Język: rosyjski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany Wymagania inne: Wymagane doświadczenie zawodowe.


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-17


Symbol firma Pracodawca: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Praca na magazynie, Kontrola stanów magazynu, kompletacja towaru, przestrzeganie przepisów BHPGodziny pracy - 6-14; 14-22miejsce pracu Olsztyn, ul. Bajkowa 13, Bałtycka 90, Laszki 11 Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: książeczka...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Przedstawiciel Oświatowy

  Centrum Kształcenia Językowego The Point

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Ostróda

  Poszukujemy odważnych, etycznych i energicznych osób, do pracy na stanowisku Przedstawiciela Oświatowego. Pracując na tym stanowisku, będziesz odpowiedzialna/y za drugi etap rekrutacji Słuchaczy do szkoły językowej. Praca w wymiarze pełnym, na zasadach...

 • Doradca Klienta

  Nationale-Nederlanden

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Realną możliwość rozwoju, w tym profesjonalne szkolenie, na którym nauczymy Cię pozyskiwać nowych Klientów Przychód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny system prowizyjny (wynagrodzenie w przedziale 4 000 - 10 000 zł brutto) Ubezpieczenie...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE