Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 139072

Warunki pracy

·      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


·      kontakt z klientem zewnętrznym


·      narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


·      wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku


 

Zakres zadań

 • Opracowuje, aktualizuje i kontroluje przestrzeganie procedur bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych służących do wytwarzania informacji niejawnych w urzędzie i administracji zespolonej w celu zapewnienia wytwarzanym dokumentom poufności, integralności, dostępności i autentyczności,
 • Prowadzi kancelarię tajną urzędu i administracji zespolonej w celu właściwego zabezpieczenia dokumentów niejawnych,
 • Opracowuje i aktualizuje wykaz stanowisk i osób posiadających dostęp do informacji niejawnych w urzędzie i administracji zespolonej w celu udostępniania dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne uprawnienia,
 • Przygotowuje dokumentację postępowań sprawdzających uprawniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w urzędzie oraz w administracji zespolonej w celu wydania stosownych poświadczeń bezpieczeństwa,
 • Przygotowuje dokumentację postępowań sprawdzających uprawniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową w Urzędzie oraz w administracji zespolonej,
 • Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych pracowników i administracji zespolonej w celu przygotowania do pracy z dokumentami niejawnymi,
 • Współuczestniczy w kontrolach problemowych i doraźnych z zakresu ochrony informacji niejawnych w celu sprawdzenia prawidłowości postępowania z dokumentami niejawnymi,
 • Wykonuje zadania lokalnego inspektora BTI SNPI OPAL.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2011 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632) wraz z przepisami wykonawczymi,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, terminowość, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie dla inspektorów BTI przeprowadzane przez ABW w Warszawie
 • Szkolenie dla kierowników kancelarii tajnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
 • Znajomość zagadnień z zakresu informatyki
 • Samodzielność i inicjatywa, kreatywność, umiejętności analityczne


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Kierownik Zespołu Sprzedaży

  Unum Życie TUiR S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Zadania: rekrutacja do zespołu sprzedażowego; rozwój i szkolenie zespołu; realizacja celów biznesowych; motywowanie, kreowanie dobrej atmosfery pracy. Oczekiwania wobec kandydata: doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedaży; umiejętność budowania...

 • Kierowca kat. C / Operator wozidła kat. C (m/k)

  Budimex SA

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: Transport materiałów sypkich na budowie Przygotowywanie pojazdu do prac w różnych warunkach Przeprowadzenie okresowych przeglądów konserwacyjnych pojazdu zgodnie z instrukcją użytkowania Wymagania: Posiadasz prawo jazdy kategorii C,...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE