Praca: Kierownik projektu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

zatrudni na stanowisko:

Kierownik projektu
Miejsce pracy: Olsztyn

Umowa o pracę

 

Zakres zadań i odpowiedzialności na w/w stanowisku:
 • Bieżące zarządzanie projektem.
 • Odpowiedzialność za pracę i funkcjonowanie Biura Projektu.
 • Podział zadań w zakresie zarządzania projektem.
 • Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi do obsługi projektu oraz współpraca z Koordynatorami Wydziałowymi.
 • Nadzór nad zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzaniem danych osobowych w projekcie.
 • Kontakt z Instytucją Pośredniczącą dotyczący bieżącej realizacji projektu.
 • Zwoływanie i prowadzenie spotkań zespołu zarządzającego projektem.
 • Zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo - księgowych dotyczących projektu oraz sporządzanie i podpisywanie dodatkowych dokumentów określających ich związek z projektem.
 • Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z założeniami projektu, przepisami właściwych wytycznych i ustaw.
 • Opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji projektu wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń Instytucji Pośredniczącej.
 • Racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi i mieniem zgodnie z procedurami kontroli finansowej, prawa krajowego i Unii europejskiej, szczególnie w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 • Informowanie Komitetu Sterującego o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
 • Nadzór nad realizacją i monitorowaniem postępu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 • Nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu.
 • Nadzór nad rekrutacją uczestników projektu.
 • Składanie do IP Wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności.
 • Udział w posiedzeniach komisji przetargowej.
 • Udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego, przygotowywanie raportów z realizacji projektu.
 • Analiza ryzyk realizacji projektu.
Oczekiwania wobec Kandydata:
 • Wyższe wykształcenie.
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym oraz nadzorowaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej.
 • Doświadczenie w prowadzeniu monitoringu i ewaluacji projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej, przygotowaniu planu oraz w stosowaniu różnych metod i narzędzi monitorowania realizacji projektu.
 • Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych.
 • Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 • Umiejętności analityczne i zarządzania danymi.
 • Umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel.
 • Umiejętność prezentacji wniosków z analiz.
 • Wysoka kultura osobista i kreatywność.
 • Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.
APLIKUJ TERAZ

Informacja

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację z wcześniejszą datą.

Wyszukiwarka ogłoszeń

 

Najnowsze oferty pracy z Olsztyna i okolic:

2653916

Zakres obowiązków:koordynacja  działań i nadzór  nad  jakością i terminowością prowadzonych przez Spółkę kontraktów budowlanychzarządzanie budżetem i ryzykiem projektówprzygotowywanie analiz technicznych robót budowlanychzapewnienie efektywnej...


Purchasing Specialist

Purchasing Specialist

Symbol firma Zortrax S. A.

symbol miejsca pracy Olsztyn

Symbol data dodania oferty wczoraj

Wyszukiwanie i porównywanie ofert wykonawców części i prototypówOrganizacja zakupów dot. wyposażenia pracowni działu Badań i RozwojuOrganizacja zakupów na potrzeby określonych działów w firmieProwadzenie harmonogramu zamówień i kontrola realizacji...


Lokalizacja: Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1Wymiar etatu: 1/1, 3/4, 1/2 - w zależności od Twoich preferencjiTyp Umowy: Umowa o pracę Do Twoich zadań należeć będą:profesjonalna sprzedaż i doradztwo w zakresie produktów finansowych (bezpłatna karta...


Agent Ubezpieczeniowy

Agent Ubezpieczeniowy

Symbol firma Aviva Sp. z o.o.

symbol miejsca pracy Olsztyn

Symbol data dodania oferty wczoraj

 Czy wiesz dlaczego jeszcze warto być Agentem ubezpieczeniowym po żółtej stronie mocy?decydujesz o czasie i trybie swojej pracy,sam/a regulujesz poziom swoich zarobków,możesz liczyć na nasze wsparcie z otworzeniem działalności gospodarczej,sporo się uczysz...


logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE