Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 85040

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa w siedzibie Izby;

 • Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu;

 • Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Nalicza i sporządza listy wynagrodzeń/uposażeń i świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz innych wypłat w celu terminowego postawienia środków finansowych do dyspozycji pracownikom/funkcjonariuszom.
 • Nalicza składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i inne pochodne płac, sporządza stosowne informacje, deklaracje, raporty i rozliczenia w celu terminowego wykonania ustawowych obowiązków.
 • Dokonuje z wynagrodzeń potrąceń z tytułu prywatnych ubezpieczeń, składek na organizacje związkowe, PKZP, z tytułu spłaty pożyczek udzielanych z ZFŚS, zajęć komorniczych, odpłatności i innych potrąceń w celu terminowego przekazania stosownym jednostkom, organizacjom i instytucjom.
 • Wystawia na wniosek pracowników / funkcjonariuszy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz zaświadczenia stanowiące podstawę do naliczenia emerytury lub renty w celu przekazania osobie uprawnionej lub właściwej instytucji.
 • Dekretuje dowody księgowe dotyczące wynagrodzeń/uposażeń i pochodnych w celu ich prawidłowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami zaksięgowania.
 • Księguje na kontach analitycznych dowody księgowe dotyczące płac w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji o sytuacji finansowej jednostki.
 • Przygotowuje bieżące informacje na temat wynagrodzeń/uposażeń w IAS w celu dostarczenia przełożonym aktualnych danych dotyczących wykorzystania funduszu wynagrodzeń.
 • Sporządza sprawozdania statystyczne, budżetowe, kwartalne i roczne, ZUS P IWA oraz resortowe do jednostki nadrzędnej w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu: wynagrodzeń w służbie cywilnej i celnej, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych;
 • Komunikatywność;
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Kategorie informacyjne

  Najnowsze oferty pracy:

  • Doradca hodowlany/przedstawiciel handlowy

   Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

   Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Szczytno

   pozyskiwanie klientów i ich obsługa, doradztwo w zakresie hodowli i rozrodu bydła Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, rolnicze Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), rolnicze, kierunek: zootechnik Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B...

  • Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

   Nationale-Nederlanden

   Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

   Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

  Więcej ofert pracy
  logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

   2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE