Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 139077

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych; budynek i otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • kieruje, planuje i organizuje pracę Wydziału Administracyjno-Technicznego
 • sprawuje nadzór nad prawidłowym administrowaniem nieruchomościami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, w tym nad prowadzeniem spraw inwestycyjnych, napraw i remontów
 • sprawuje nadzór nad gospodarowaniem środkami transportu
 • sprawuje nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną majątku Inspektoratu oraz nad zabezpieczeniem urzędu w media, niezbędny sprzęt, materiały biurowe i eksploatacyjne
 • weryfikuje projekty umów dotyczących spraw administracyjnych oraz bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu
 • sprawuje nadzór nad postępowaniami zakupowymi realizowanymi zgodnie z regulaminem postępowań o udzielenie zamówień
 • współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • znajomość przepisów regulujących administrowanie nieruchomościami
 • zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweKategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Kierownik Zespołu Sprzedaży

  Unum Życie TUiR S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Zadania: rekrutacja do zespołu sprzedażowego; rozwój i szkolenie zespołu; realizacja celów biznesowych; motywowanie, kreowanie dobrej atmosfery pracy. Oczekiwania wobec kandydata: doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedaży; umiejętność budowania...

 • Kierowca kat. C / Operator wozidła kat. C (m/k)

  Budimex SA

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: Transport materiałów sypkich na budowie Przygotowywanie pojazdu do prac w różnych warunkach Przeprowadzenie okresowych przeglądów konserwacyjnych pojazdu zgodnie z instrukcją użytkowania Wymagania: Posiadasz prawo jazdy kategorii C,...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE