Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 134977

Warunki pracy


 • czas pracy 8 godzin;
 • wymagane 5 dni pracy w tygodniu w siedzibie Urzędu;
 • wyjazdy w teren;
 • stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Udziela wyjaśnień i wydaje opinie prawne, udziela porad prawnych komórkom organizacyjnym Komendy w celu właściwej interpretacji przepisów;
 • Opiniuje projekty umów, z którymi wiążą się zobowiązania majątkowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, opiniuje projekty aktów prawnych pod kątem zgodności z zasadami techniki prawodawczej, opracowanych przez komórki organizacyjne Komendy;
 • Zapewnia ochronę prawną interesów Komendy oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie , jako organu uprawnionego do działania na podstawie ustaw;
 • Reprezentuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów procesowych;
 • Bada zasadność roszczeń odszkodowawczych, w celu przedstawienia wniosków dotyczących sposobu ich rozstrzygnięcia;
 • Opiniuje akty prawne przesłane do konsultacji przez Komendę Główną Policji, w celu zajęcia stanowiska merytorycznego i przekazania ewentualnych uwag;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej.
 • Wpis na listę radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość obowiązujących przepisów oraz umiejętność ich stosowania;
 • zdoności analityczne, umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, umiejętność szybkiego działania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania prawniczego.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Monter - instalator

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Ostróda

  wykonywanie, konserwacja, remontowanie i naprawa telekomunikacyjnych linii kablowych ziemnych i kanałowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: prawo jazdy kat. B Wymagania inne:

 • Magazynier

  Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Lidzbark Warmiński

  Zgodnie z programem stażu Wymagania inne:

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE