Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 83438

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa w siedzibie urzędu

 • praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na stanowisku administracyjno-biurowym

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

 • budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe

Zakres zadań

 • Przeprowadza audyty w sprawach objętych właściwością komórki w celu oceny gospodarowania krajowymi środkami publicznymi, wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków publicznych, wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym i otrzymanym od Skarbu Państwa, wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz prawidłowości deklarowania, obliczania i wpłacania należności budżetu państwa, państwowych funduszy celowych i innych jednostek sektora finansów publicznych, których pobór należy do innych organów, w celu ustalenia stanu faktycznego
 • Sporządza protokoły z audytu, projekty sprawozdań i opinii oraz gromadzi materiał dowodowy w celu przedstawienia stanu faktycznego i oceny objętej audytem działalności
 • Przygotowuje projekty pism kierowanych do organów sprawujących nadzór lub kontrolę nad audytowanymi, instytucji zarządzających i dysponujących środkami publicznymi oraz projekty zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych i organów ścigania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o finansach publicznych
 • Komunikatywność i umiejętność argumentowania
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Sprzedawca części zamiennych

  symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

  Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-09


  Symbol firma Pracodawca: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, - narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie) - kontakt z klientem...


  Sprzedawca części zamiennych

  symbol miejsca pracyLokalizacja: Szczytno

  Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-09


  Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

  Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego. Budynek w którym znajduje się siedziba organu nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach, biuro na 1...


  Sprzedawca części zamiennych

  symbol miejsca pracyLokalizacja: Szczytno

  Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-03


  Symbol firma Pracodawca: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa w siedzibie urzędu - praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - narzędzia i materiały...


  Kategorie informacyjne

  Najnowsze oferty pracy:

  • Doradca Klienta

   Nationale-Nederlanden

   Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

   Realną możliwość rozwoju, w tym profesjonalne szkolenie, na którym nauczymy Cię pozyskiwać nowych Klientów Przychód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny system prowizyjny (wynagrodzenie w przedziale 4 000 - 10 000 zł brutto) Ubezpieczenie...

  • Pomoc kuchenna

   Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

   Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Szczytno

   Pomoc przy procesach technologicznych w kuchni, przygotowywanie surowców do produkcji posiłków, porcjowanie i wydawanie posiłków, mycie i dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu i urządzeń kuchennych, opłukiwanie i wyparzanie naczyń po posiłkach. Wymagania...

  Więcej ofert pracy
  logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

   2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE