Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 109562

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa w siedzibie Izby;

 • Kontakt z klientem zewnętrznym;

 • Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu;

 • Praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji;

 • Budynek przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy osobowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej związane z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku służbowego, w tym prowadzi postępowania administracyjne związane ze zmianą lub ustaniem stosunku służby, w celu prawidłowej realizacji polityki kadrowej.
 • Monitoruje czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ich absencję, ustala prawo do urlopu wypoczynkowego oraz świadczeń związanych z rodzicielstwem (m.in. urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego), jego wymiar, proporcjonalność i zasady udzielania w celu realizacji polityki kadrowej.
 • Ustala uprawnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, świadczeń socjalnych oraz przygotowuje wnioski o wypłatę tych świadczeń w celu przekazania komórce budżetowo-ksiegowej wypłacającej świadczenia finansowe informacji o wysokości należnych świadczeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa pracy oraz przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • Komunikatywność;
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Kategorie informacyjne

  Najnowsze oferty pracy:

  • Specjalista BHP

   B-Service Sp. z o.o.

   Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

   Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy Opracowanie raportów z kontroli bhp Prowadzenie postępowań powypadkowych...

  • Kierowca Kat. C+E w transporcie międzynarodowym

   Duvenbeck Logistik Sp. z o.o.

   Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

   Przestrzeganie terminowości realizowanych tras Dbanie o stan techniczny pojazdu i zgłaszanie ewentualnych awarii Odpowiednie zabezpieczenie przewożonego towaru Przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym czasu pracy Kierowcy Kontrola stanu kontenerów...

  Więcej ofert pracy
  logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

   2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE