Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Ostróda
Ogłoszenie o naborze Nr 113969

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 • Kontakt z klientem zewnętrznym oraz pracownikami komendy

 • Możliwość wyjazdów służbowych, w tym kilkudniowych, w ramach narad szkoleniowych, odpraw, itp.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe

 • Oświetlenie naturalne i sztuczne

 • Budynek wielokondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy, podjazdów, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie komendy na parterze, w pokoju biurowym wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe

Zakres zadań

 • Obsługa sekretariatu komendy
 • Dbanie o właściwy wizerunek urzędu oraz wygląd sekretariatu i pomieszczeń kierownictwa
 • Prowadzenie ewidencji, statystyki oraz sprawozdawczości kadrowej i organizacyjnej
 • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej
 • Ewidencja czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jednostki
 • Ewidencjonowanie pieczęci i stempli, prowadzenie rejestru oraz nadzór nad prawidłowością ich użytkowania
 • Przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej
 • Realizowanie zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji Komendy Powiatowej
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Koordynowanie projektów rozkazów, zarządzeń i decyzji Komendanta Powiatowego
 • Prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Sporządzanie planów urlopów pracowniczych oraz prowadzenie kart urlopowych
 • Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej
 • Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej
 • Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego
 • Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie uroczystości resortowych, w tym z okazji Dnia Strażaka, świąt państwowych oraz innych imprez okolicznościowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjno-biurowych, w administracji publicznej lub odbyty staż na stanowiskach administracyjno-biurowych lub w administracji publicznej łącznie
 • Biegła znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows, pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz kodeks pracy
 • Znajomość programu PŁATNIK
 • Dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, komunikatywność, praca w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań, odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2023-01-19


Symbol firma Pracodawca: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa w siedzibie Urzędu; Kontakt z klientem zewnętrznym; Zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Narzędzia i...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2023-01-10


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

,


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2023-01-10


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

m


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Menadżer Klienta Biznesowego

  VECTRA S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Wybranej osobie oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o współpracy, pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, niezbędne narzędzia pracy (samochód...

 • Fizjoterapeuta środowiskowy - rehabilitacja domowa

  RehaTherapy

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  U nas samodzielnie układasz sobie grafik, dzięki temu istnieje możliwość traktowania pracy z nami jako zajęcie dodatkowe (minimum 20 wizyt tygodniowo) współgrające z Twoim etatem - zachęcamy do kontaktu pracowników szpitali, ośrodków zdrowia,...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE