Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Specjalista do spraw programów - stażystaw dziale rynku pracy
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/0985
OBOWIĄZKI:
1.Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek oraz osobom bezrobotnym w podejmowaniu działalności na zasadach spółdzielni socjalnych:przyjmowanie, sprawdzanie i przygotowanie wniosków do oceny przez Komisję Oceny Wniosków, badanie pod kątem możliwości udzielenia pomocy publicznej oraz wielkości udzielonej pomocy publicznej, negocjowanie z bezrobotnym warunków pisemnej umowy i jej zabezpieczenia, przygotowanie umów, realizacja umów, rozliczanie bezrobotnych z otrzymanych kwot, przeprowadzanie wizyt monitorujących w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości .2. Tworzenie dodatkowych miejsc pracy z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy:przyjmowanie, sprawdzanie i przygotowanie wniosków do oceny przez Komisję Oceny Wniosków, badanie przedsiębiorcy pod kątem możliwości udzielenia pomocy publicznej oraz wielkości udzielonej pomocy publicznej, przygotowywanie umów, realizacja umów, rozliczanie pracodawców z warunków w niej zawartych, dokonywanie refundacji pracodawcy na podstawie złożonych rachunków, kosztów wyposażenia stworzonego stanowiska, przeprowadzanie wizyt monitorujących w miejscu pracy skierowanych osób bezrobotnych, działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu refundacji.3.Refundowanie spółdzielniom socjalnym kosztów poniesionych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: przyjmowanie od spółdzielni wniosku o zawarcie umowy przewidującej refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, przygotowanie umów, realizacja zawartych umów ( prowadzenie rejestru, przyjmowanie, sprawdzanie wniosku o refundację , przekazywanie do działu finansowo-księgowego).4. Realizacja i finansowanie działań związanych z bonem na zasiedlenie.Godziny pracy 7:30-15:30
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymogi kwalifikacyjne: Wykształcenie wyższe.Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):1. Obywatelstwo polskie. 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 4. Ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, w szczególności: rozporządzenia MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r, poz.1380 z późn. zm.).5. Ogólna znajomość zasad organizacji i finansowania instrumentów rynku pracy wymienionych w Rozdziale 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 6. Ogólna znajomość zasad udzielania pomocy de minimis w instrumentach rynku pracy.7. Znajomość programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014 2020, których celem jest wsparcie w aktywizacji osób bezrobotnych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 2020). 8. Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 9. Dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Excel, poczty elektronicznej, Internetu), umiejętność obsługi urządzeń biurowych. 10. Samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań.11. Komunikatywność, odporność na stres, otwartość na ludzi, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, poczucie odpowiedzialności.Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):1. Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej. 2. Znajomość problematyki rynku pracy. 3. Rzetelność i obowiązkowość, samodzielność.

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w OlsztynieZobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Morąg

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-08-02


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Naprawa awarii maszyn produkcyjnych i okołoprodukcyjnych


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Morąg

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-08-02


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Naprawa awarii elektrycznych na terenie zakładu Wymagania konieczne: Uprawnienia: kurs-uprawnienia SEP (wymagany staż - lata: 1) Wymagania inne: Umiejętność czytania schematów elektrycznych


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Szczytno

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-08-02


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

zgodnie z zawodem-obsługa dźwigu samojezdnego do 20 ton Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Uprawnienia: Obsługa żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych Uprawnienia: niezbędne doświadczenie w zawodzie


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Front-end Developer

  Citycom

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Oczekiwania: Doświadczenie min. 2 letnie w programowaniu w JavaScript, Angular, Znajomości HTML5/ CSS, ReactJS, Node.js, Bootstrap, Umiejętności szybkiego, kreatywnego i logicznego myślenia, Wykształcenie wyższe, Znajomości j. angielskiego,...

 • Pracownik hurtowni spożywczo - przemysłowej

  AA Euro Recruitment Poland

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  AA Euro Recruitment Poland Sp. z .o.o. poszukuje kandydatek/kandydatów dla jednego z naszych Klientów sieciowych. Jeśli szukasz pracy stałej lub dorywczej i posiadasz aktualne badania sanepid to zapoznaj się z naszą ofertą: Lokalizacje: cała Polska...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE