Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Specjalista do spraw programów - stażystaw dziale rynku pracy
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/1474
OBOWIĄZKI:
1.Organizacja miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym:- przyjmowanie i ocena wniosków o sfinansowanie zatrudnienia bezrobotnych, - badanie przedsiębiorcy pod kątem możliwości udzielenia pomocy publicznej orazwielkości udzielonej pomocy publicznej, - negocjowanie warunków organizacji miejsc pracy dla bezrobotnych,- przygotowywanie umów,- realizacja zawartych umów, w tym m.in. prowadzenie rejestru, teczek pracodawców, przyjmowanie, sprawdzanie i przekazywanie wniosków o refundacje do działu finansowo-księgowego, uzupełnianie dokumentacji związanej z zorganizowanymi miejscami pracy, współpraca z pośrednikami pracy, - wprowadzanie umów oraz wniosków do systemu informatycznego.2.Organizacja prac społecznie użytecznych, w tym: - przyjmowanie planów prac społecznie użytecznych, - przygotowywanie porozumień w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych,- realizacja zawartych porozumień, w tym m.in. prowadzenie rejestru, przyjmowanie, sprawdzanie i przekazywanie wniosków o refundacje do działu finansowo-księgowego, uzupełnianie dokumentacji związanej z zorganizowanymi pracami.3.Realizowanie i finansowanie działań w ramach bonu zatrudnieniowego, dofinansowania do wynagrodzeń osoby powyżej 50 roku życia, w tym:- przyjmowanie i ocena wniosków,- wydawanie opinii dotyczącej dotychczasowej współpracy z pracodawcąskładającym wniosek,- przygotowywanie i realizacja umów.godziny pracy 7:30-15:30
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):1.Obywatelstwo polskie. 2.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.4.Ogólna znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, w szczególności: rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne ( Dz.U. z 2014r. poz. 864).5.Ogólna znajomość zasad organizacji i finansowania instrumentów rynku pracy wymienionych w Rozdziale 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy6.Ogólna znajomość zasad udzielania pomocy de minimis w instrumentach rynku pracy.7.Znajomość programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014 2020, których celem jest wsparcie w aktywizacji osób bezrobotnych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 2020).8.Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 9.Dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Excel, poczty elektronicznej, Internetu), umiejętność obsługi urządzeń biurowych.Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):1.Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.2.Znajomość problematyki rynku pracy.3.Rzetelność i obowiązkowość, samodzielność. 4.Samodzielność w organizowaniu i planowaniu własnych działań.5.Komunikatywność, odporność na stres, otwartość na ludzi, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, poczucie odpowiedzialności

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w OlsztynieZobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Ostróda

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-18


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Transport pracowników. Wymagania konieczne: Uprawnienia: kurs prawa jazdy kategorii D Uprawnienia: kurs prawa jazdy kategorii E Wymagania inne: aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Ostróda

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-17


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

zgodnie ze stanowiskiem Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Język: rosyjski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany Wymagania inne: Wymagane doświadczenie zawodowe.


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-17


Symbol firma Pracodawca: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Praca na magazynie, Kontrola stanów magazynu, kompletacja towaru, przestrzeganie przepisów BHPGodziny pracy - 6-14; 14-22miejsce pracu Olsztyn, ul. Bajkowa 13, Bałtycka 90, Laszki 11 Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: książeczka...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Przedstawiciel Oświatowy

  Centrum Kształcenia Językowego The Point

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Ostróda

  Poszukujemy odważnych, etycznych i energicznych osób, do pracy na stanowisku Przedstawiciela Oświatowego. Pracując na tym stanowisku, będziesz odpowiedzialna/y za drugi etap rekrutacji Słuchaczy do szkoły językowej. Praca w wymiarze pełnym, na zasadach...

 • Doradca Klienta

  Nationale-Nederlanden

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Realną możliwość rozwoju, w tym profesjonalne szkolenie, na którym nauczymy Cię pozyskiwać nowych Klientów Przychód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny system prowizyjny (wynagrodzenie w przedziale 4 000 - 10 000 zł brutto) Ubezpieczenie...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE