Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Specjalista do spraw rozliczeń-kasjer
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/23/0266
OBOWIĄZKI:
1. prowadzenie obsługi kasowej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w tym w szczególności: realizacja wydatków budżetowych z rachunku bankowego poprzez pobranie do kasy gotówki, dokonywanie wypłat gotówkowych z kasy (zaliczki, delegacje i inne) oraz ich rozliczanie na podstawie sprawdzonych pod względem formalnym dokumentów źródłowych i zastępczych przedkładanych do wypłaty, przyjmowanie wpłat gotówkowych z różnych tytułów oraz odprowadzanie na rachunek bankowy przyjętych środków pieniężnych, weryfikacja prawidłowości sporządzania raportów kasowych z kas fiskalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżące uzupełnianie stałego zapasu w kasie (pogotowie kasowe) oraz sporządzanie raportów kasowych,2. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych dochodów rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakładowym planem kont,3. comiesięczne uzgadnianie sald kont syntetycznych z kontami analitycznymi,4. otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych dochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,5. sprawdzanie kompletności i prawidłowości formalno-rachunkowej dokumentacji kasowej,6. weryfikacja kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw oraz inwentaryzacja roczna tych kont,7. sporządzanie niezbędnych załączników do bilansu w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej,8. ewidencja umów najmu, dzierżawy, śledzenie ich aktualności, prowadzenie wykazu dzierżawców do celów podatku od nieruchomości,9. analiza ewidencji konta pozabilansowego oraz uzgadnianie prawidłowości sald konta analitycznego,10. prowadzenie kontrolki druków ścisłego zarachowania i ich właściwe przechowywanie,11. prowadzenie ewidencji innych znaków skarbowych,12. prowadzenie ewidencji analitycznej, wycena oraz rozliczanie spisów z natury pozostałych środków trwałych będących na stanie jednostki,13. przygotowywanie załączników do bilansu skonsolidowanego,14. prowadzenie pozabilansowe odzieży ochronnej.Godziny pracy:07.30-15.30
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1.wykształcenie minimum średnie, 2.przy wykształceniu średnim co najmniej 3 letni staż pracy, przy wykształceniu wyższym 2 lata stażu pracy,3.znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,4.umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows (pakiet MS Office),5.brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,6.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,kandydat winien spełnić wymagania określone w art. 6 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j,).Wymagania dodatkowe (preferowane):1.wykształcenie o kierunku administracja lub rachunkowość,2.min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,3.wysoka kultura osobista,4.zaangażowanie, komunikatywność i odpowiedzialność,5.nieposzlakowana opinia,6.znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 060 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Magister Farmacji

  Apteka Dr.Max

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Dobre Miasto

  Oczekiwania? To proste! Chcemy z Tobą pracować, jeżeli: wiesz, że opieka nad pacjentem to bardzo ważna misja i chcesz ją realizować każdego dnia potrafisz grać zespołowo, a profesjonalizm i otwarta, pełna empatii komunikacja to Twoje mocne strony...

 • Magister Farmacji

  Apteka Dr.Max

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Biskupiec

  Oczekiwania? To proste! Chcemy z Tobą pracować, jeżeli: wiesz, że opieka nad pacjentem to bardzo ważna misja i chcesz ją realizować każdego dnia potrafisz grać zespołowo, a profesjonalizm i otwarta, pełna empatii komunikacja to Twoje mocne strony...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE