Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 132462

Warunki pracy

Proponowane wynagrodzenie to mnożnik 1,8 (po zmianie kwoty bazowej w I kwartale 2024 ok. 4732 + wysługa max. 20%).


Praca na stanowisku biurowym na II piętrze. Stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę wielofunkcyjną, telefon. Pracodawca w celu zapewnienia wysokich standardów wykonywanej pracy kieruje pracowników na szkolenia z zakresu wykonywanych zadań. Na stanowisku pracy dostęp do systemu Informacji Prawnej LEX.


Budynek posiada bariery architektoniczne, brak wind, podjazdów, wąskie przejścia i korytarze. Dla pracowników dostępny jest parking na terenie KW PSP oraz stojaki na rowery. 

Zakres zadań

 • prowadzi zagadnienia związane z okresowymi badaniami lekarskimi, szczepieniami i umowami z placówkami medycznymi;
 • prowadzi akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • prowadzi wszelkie zagadnienia związane z funduszem socjalnym emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa;
 • prowadzi wszelkie zagadnienia związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów KW PSP w Olsztynie;
 • przygotowuje do archiwizacji akta spraw prowadzone w wydziale kadr;
 • pełni funkcję koordynatora ds. dostępności;
 • prowadzi ewidencję nieobecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KW oraz wszelkie zagadnienia związane z urlopami;
 • prowadzi zagadnienia związane z wydawaniem funkcjonariuszom legitymacji służbowych (praca w systemie);
 • przygotowuje sprawozdawczość z zakresu prowadzonych spraw, jak również zleconych przez przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office;
 • znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1969, ze zm.) – szczególnie w zakresie zagadnień kadrowych;
 • znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
 • zapoznanie się z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 z późn. zm.);
 • zapoznanie się z przepisami w zakresie instrukcji kancelaryjnej (Zarządzenie Nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSWiA z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.);
 • zapoznanie się z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 998 z późn. zm.);
 • zapoznanie się z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
 • mile widziane szkolenia z zakresu: kadr, archiwizacji, dostępności urzędów dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja i systematyczność w pracy;
 • rzetelność, sumienność, umiejętności analityczne;
 • wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w grupie.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Ogrodnik - uprawa grzybów jadalnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Jedwabno

  Praca przy uprawie pieczarek w pomieszczeniach na różnych podłożach o charakterze produkcyjnym. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych związane z prawidłowym rozwojem grzybów; uczestniczenie w zbiorach. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne...

 • Pracownik biurowy

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  zgodnie z programem stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE