Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 137660

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • stres związany z działaniem pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • budynek zaopatrzony jest wyłącznie w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,
 • budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych (spełnia wyłącznie na parterze).

Zakres zadań

 • Wstępnie weryfikuje, opiniuje, analizuje i konsultuje złożone do rozpatrzenia projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu. Wstępnie rozpatruje poprawność projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami w ramach programów rządowych, uzgadnia projekty w różnych stadiach dokumentacji w celu właściwego projektowania zmian organizacji ruchu
 • Dokonuje kontroli oraz analizy stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg (w tym autostrad w trybie koncesyjno- operatorskim). Bierze udział w odbiorach oznakowania dróg w celu prawidłowej organizacji ruchu w terenie.
 • Współuczestniczy w procesie planowania i realizacji zadań z zakresu programów rządowych w celu skutecznej ich realizacji.
 • Uczestnicy w działaniach mających na celu zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także współpracuje przy wprowadzaniu ograniczeń w ruchu bądź zamknięcia dróg dla ruchu w wypadkach, gdy wymaga tego stan techniczny dróg i/lub mostu w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji.
 • Realizuje procedury audytu i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu przeprowadzania audytów brd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzi i analizuje bazy danych o wypadkach drogowych w celu identyfikacji miejsc niebezpiecznych i zapobieganiu zdarzeniom.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu kierunków polityki GDDKiA w zakresie zarządzania ruchem oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programów rządowych. Podejmuje działania związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem, w celu prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania oznakowania i organizacji ruchu.
 • Wstępnie rozpatruje wnioski dotyczące organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym koncesyjnych odcinków autostrad w celu analizy i wprowadzenia, bądź odrzucenia wnioskowanych rozwiązań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania ruchem lub zarządzania drogami lub budowy dróg lub projektowania dróg lub inne związane z ruchem drogowym i działaniem na rzecz bezpieczeństwa ruchu.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, ustawy prawa o ruchu drogowym,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału
 • Znajomość zagadnień z inżynierii ruchu
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja. ń z inżynierii ruchu
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym biegle pakietu MS Office .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy z zakresu inżynierii ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu, z zakresu audytu BRD


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

  Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja planów sprzedażowych...

 • Manager / Dyrektor

  Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW Zarządzanie zespołem handlowców i wyznaczanie celów sprzedażowych Umiejętne motywowanie pracowników z zachowaniem najwyższych standardów kultury osobistej Opracowanie strategii sprzedaży w firmie działającej w branży OZE Monitorowanie...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE