Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 73776

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.


Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak wind i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Odbiera korespondencję z sekretariatu WIOŚ i przygotowuje korespondencję Wydziału Inspekcji do podpisu i wysyłki
 • Prowadzi rejestr korespondencji przychodzącej do Wydziału Inspekcji i pism wychodzących
 • Rozdysponowuje korespondencję dla inspektorów
 • Dostarcza pisma Wydziału Inspekcji do sekretariatu
 • Prowadzi rejestr zarządzeń pokontrolnych
 • Prowadzi ewidencję skarg i wniosków kierowanych do Wydziału Inspekcji oraz rejestr centralny (WIOŚ w Olsztynie + Delegatury)
 • Prowadzi rejestr zawiadomień i upoważnień do kontroli
 • Sporządza tygodniowy plan wyjazdów służbowych
 • Gromadzi i uaktualnia dane dotyczące kontrolowanych jednostek
 • Wprowadza do bazy komputerowej wszystkie komponenty środowiska w oparciu o przeprowadzone kontrole zakładów
 • Przygotowuje niezbędne informacje nt. realizacji obowiązku uiszczania opłaty skarbowej oraz przekazuje je właściwym organom podatkowym stosownie do postanowień art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
 • Prowadzi sprawy związane z rozliczaniem nałożonych mandatów karnych oraz prowadzi rejestr w tym zakresie – wprowadza do systemu komputerowego nałożone mandaty karne
 • Współpracuje z delegaturami w zakresie sporządzania informacji zbiorczych z działalności WIOŚ: sprawozdań do Wojewody oraz półrocznych i rocznych do GIOŚ
 • Przygotowuje plany kontroli – miesięczne, tygodniowe
 • Przygotowuje projekt rocznego planu kontroli Wydziału oraz planów rocznych delegatur - na podstawie zebranych propozycji
 • Wdraża nowe techniki gromadzenia i przetwarzania danych
 • Przygotowuje informacje dla Wojewody z działalności kontrolnych WIOŚ
 • Współpracuje z inspektorami oraz innymi pracownikami WIOŚ w sprawach służbowych związanych z funkcjonowaniem Wydziału Inspekcji w ramach swoich kompetencji
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Kierownictwo Inspektoratu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi
 • Wykonuje polecenia Naczelnika Wydziału Inspekcji, sporządzanie pism różnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • znajomość obsługi komputera (dobra znajomość MS Office)
 • obsługa urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów zawartych w aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia krajowe i wspólnotowe, normy)
 • łatwość pisemnego i ustnego formułowania wniosków
 • odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność
 • dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-02-19


Symbol firma Pracodawca: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu - kontakt z klientem zewnętrznym - okresowe wyjazdy służbowe - narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-02-16


Symbol firma Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Zakres zadań Przygotowywanie i kompleksowe prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Logistyk / Magazynier

  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Jeżeli: jesteś otwarty na kontakt z ludźmi; potrafisz działać zespołowo; skrupulatność i dokładność to Twoje mocne strony; jesteś otwarty na pracę w systemie zmianowym (także w weekendy) w godzinach otwarcia sklepu. posiadasz uprawnienia na wózki...

 • Starszy inspektor

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Warunki pracy Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami....

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE