Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 76832

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • księgowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne oraz bilans) w terminach i szczegółowości określonej odrębnymi przepisami w celu przekazania dysponentowi wyższego stopnia;
 • uzgadnianie i weryfikacja rachunków budżetowych i środków pozabudżetowych prowadzonych w jednostce oraz kontrola obrotów i sald kont księgowych w celu potwierdzenia ich rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności i aktualności;
 • prowadzenie analizy kosztów i wydatków;
 • inicjowanie zmian w planie kont;
 • obsługa merytoryczna komputerowego systemu księgowego SWOP w celu prawidłowego funkcjonowania;
 • sporządzanie dowodów księgowych rozliczeniowych i korygujących;
 • prowadzenie ewidencji księgowej darowizn rzeczowych i prowadzenie uzgodnień z wydziałami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości w sektorze finansów publicznych.
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • znajomość obsługi komputera; umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych;
 • zdolność analitycznego myślenia; umiejętność pracy w zespole
 • dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, terminowość i systematyczność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Sprzedawca części zamiennych

  symbol miejsca pracyLokalizacja: Szczytno

  Symbol data dodania oferty Dodane: dzisiaj


  Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  zgodnie z zawodem


  Sprzedawca części zamiennych

  symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

  Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-05-05


  Symbol firma Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie przy realizacji zadań inwestycyjno - remontowych. Zakres zadań Wykonuje obowiązki nadzoru inwestorskiego wyznaczonych...


  Sprzedawca części zamiennych

  symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

  Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-04-28


  Symbol firma Pracodawca: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · praca biurowa w siedzibie Izby Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: · narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia...


  Kategorie informacyjne

  Najnowsze oferty pracy:

  • Rekruter

   Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

   Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

   aktywne poszukiwanie kandydatów do pracy z zagranicy (poprzez użycie portali społecznościowych i biznesowych), przygotowywanie i publikacja ofert pracy w Internecie, porządkowanie, analiza i selekcja CV kandydatów, przygotowywanie i administrowanie wewnętrzną...

  • Opiekunka domowa

   Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

   Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Orneta

   Zgodnie z programem stażu

  Więcej ofert pracy
  logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

   2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE