Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 80915

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
stres związany z działaniem pod presją czasu,
dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zmianowej w okresie objazdów dróg i pełnienie dyżurów z ZUD,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi rozliczenia składane przez Wykonawców w szczególności w odniesieniu do wymagań Kontraktu oraz przygotowuje w porozumieniu z Inżynierem Przejściowe Świadectwa Płatności, aż do ostatecznego zamknięcia finansowego inwestycji, przejęcia środka trwałego. Bierze udział w weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące wytyczne dla projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz monitoruje stan formalno-prawny,
 • Analizuje formalno – technicznie rozpatrywanych roszczeń Wykonawcy robót oraz powiadomień o roszczeniach wraz ze sporządzeniem Raportów Roszczeń w tym zakresie na zasadach określonych w Kontrakcie. Przekazuje Inżynierowi Raportu Roszczenia z propozycją zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem,
 • Dokonuje wszelkich kalkulacji i wycen dla wnioskowanych zmian do umów (np. poleceń zmian, zamówień dodatkowych i uzupełniających, roszczeń, itp.) w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi oraz przygotowuje wnioski o zamówienia dodatkowe lub uzupełniające,
 • Rozlicza Kontrakt w przypadku jego rozwiązania, sprawdza i akceptuje inwentaryzację Robót, opisuje pozostającego do wykonania zakresu Robót. Przygotowuje roszczenia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy robót/Wykonawcy nadzoru,
 • Prowadzi rozliczenia związanych ze składanymi wnioskami Podwykonawców Wykonawcy o dokonanie finansowego zaspokojenia tych podmiotów, w przypadku gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane,
 • Weryfikuje i zgłasza zastrzeżenia do przedłożonych projektów Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
 • Sporządza wraz z rozliczeniem inwestycji dowód księgowy – przejęcie środka trwałego w uzgodnieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w rozbiciu na drogi, grunty i obiekty inżynierskie oraz przygotowuje materiały celem zgłoszenia do ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji do użytkowania. Prowadzi monitoring terminów obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji, gwarancji i umów na zadaniach inwestycyjnych,
 • Przygotowuje dokumenty do kontroli zadań inwestycyjnych pod względem rozliczeń, roszczeń oraz zmian do umów wraz z ich wstępną analizą oraz przygotowuje propozycje wkładów odpowiedzi na pytania/uwagi kontrolujących w zakresie inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane, prawa zamówień publicznych,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • Kompetencje Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów warunków kontraktu FIDIC, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, prawo upadłościowe i naprawcze
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-07-19


Symbol firma Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

Warunki pracy · praca biurowa, · praca przy komputerze powyżej 4h dziennie, · obsługa urządzeń biurowych, · stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku- brak windy. Zakres zadań przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-07-15


Symbol firma Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: umowa na czas określony (w ramach ustawy o służbie cywilnej), etat z rezerwy celowej obejmuje realizację programów rządowych związanych z obsługą Programu Budowy...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-07-15


Symbol firma Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Warunki pracy - budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, - pracownia zlokalizowana na parterze i przyziemiu , - praca polegająca na wykonywaniu badań mikrobiologicznych oraz anatomo-patologicznych (sekcje), - kontakt z...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Front-end Developer

  Citycom

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Oczekiwania: Doświadczenie min. 2 letnie w programowaniu w JavaScript, Angular, Znajomości HTML5/ CSS, ReactJS, Node.js, Bootstrap, Umiejętności szybkiego, kreatywnego i logicznego myślenia, Wykształcenie wyższe, Znajomości j. angielskiego,...

 • Pracownik hurtowni spożywczo - przemysłowej

  AA Euro Recruitment Poland

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  AA Euro Recruitment Poland Sp. z .o.o. poszukuje kandydatek/kandydatów dla jednego z naszych Klientów sieciowych. Jeśli szukasz pracy stałej lub dorywczej i posiadasz aktualne badania sanepid to zapoznaj się z naszą ofertą: Lokalizacje: cała Polska...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE