Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 87659

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. 
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania wynikające z nadzoru kuratora oświaty nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży, w szczególności:
 • weryfikuje i zatwierdza zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • archiwizuje dokumentację dotyczącą wypoczynku,
 • prowadzi zakładki dotyczące wypoczynku na stronie www.ko.olsztyn.pl.
 • Prowadzi sprawy związane z wyjazdami/wycieczkami zagranicznymi uczniów i wychowanków szkół oraz placówek.
 • Prowadzi sprawy związane z kontrolą wypoczynku, w szczególności:
 • rozpatruje pisma i skargi dotyczące organizacji wypoczynku,
 • przygotowuje plan kontroli wypoczynku,
 • omawia zalecenia wydane podczas kontroli wypoczynku i sposobu ich realizacji,
 • analizuje nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli wypoczynku,
 • koordynuje działania związane z realizacją kontroli doraźnych wypoczynku,
 • sporządza sprawozdania z kontroli wypoczynku.
 • Sporządza raporty, analizy dotyczące realizowanych zadań, w szczególności z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Wykonuje zadania wynikające z realizacji programów rządowych i odpowiednio z regionalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie wyznaczonym zadaniami wydziału.
 • Udziela wsparcia przy organizacji konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek oraz konferencji organizowanych przez Wydział Kształcenia Wychowania i Opieki.
 • Moderuje stronę www.ko.olsztyn.pl z zakresu realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze administracji lub oświaty
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo oświatowe;
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty;
 • znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela;
 • znajomość przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność wnioskowania, analizowania;
 • biegłość w posługiwaniu się językiem pisanym.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: dzisiaj


Symbol firma Pracodawca: Urząd Statystyczny w Olsztynie

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, praca wymagająca użytowania sprzętu biurowego. Zakres zadań inicjuje zastosowania i wdraża nowoczesne metody teledetekcji satelitarnej w badaniach statystyki publicznej konsultuje oraz...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-12-03


Symbol firma Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, stres związany z działaniem pod presją...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-12-02


Symbol firma Pracodawca: Prezydent Olsztyna

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW : 1 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI Do podstawowych zadań należeć będzie: Przygotowywanie materiałów planistycznych. Przygotowywanie projektu planu wydatków zadań inwestycyjnych w odniesieniu do załącznika inwestycyjnego uchwały...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Azure Active Directory Consultant

  Predica Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Job responsibilities: Work in a highly specialized team responsible for support and development of on-premise and cloud identity platform for the multi-national client(s), employing often 100’000+ people, Serves as an escalation point for Microsoft technologies...

 • Data Engineer

  Predica Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Job responsibilities: Active participation in projects as a member of the team to keep up to date with the latest technologies and trends, Estimates the effort required to deliver a project based on the statement of work, Leads meetings with the customer technical...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE