Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 115641

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa klientów zewnętrznych, wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Opiniuje cudzoziemców ubiegających się o: zalegalizowanie pobytu w Polsce, ochronę międzynarodową lub uzupełniającą oraz uznanie za obywatela polskiego w celu ustalenia czy wjazd i pobyt cudzoziemca w Polsce nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • Koordynuje czynności związane z dokumentowaniem kontroli legalności pobytu cudzoziemców i opracowuje wnioski o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
 • Koordynuje czynności związanych z niezwłocznym przekazaniem cudzoziemca przez podległe jednostki Policji do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce zatrzymania organu Straży Granicznej w celu wykonania decyzji o zobowiązaniu;
 • Opracowuje wnioski o wydanie decyzji o wydaleniu obywateli państw członkowskich UE oraz umieszczenie danych cudzoziemców w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP w celu eliminowania cudzoziemców stwarzających poważne zagrożenie dla ochrony ładu i porządku publicznego;
 • Prowadzi postępowania oraz opracowuje wnioski o cofnięcie zgody ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany w celu zapewnienia ochrony ładu i porządku publicznego na terytorium RP;
 • Opracowuje i systematyczne modyfikuje tryb postępowania dot. kontroli legalności pobytu cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń lub w inny sposób naruszających przepisy prawa w celu stosowania go przez policjantów garnizonu warmińsko - mazurskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Prowadzi szkolenia oraz wykonuje czynności nadzorcze w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość przepisów dotyczących cudzoziemców (prawo krajowe i dyrektywy UE);
 • umiejętność obsługi komputera;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność interpretacji odpowiednich przepisów;
 • umiejętność podejmowania właściwych decyzji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania oraz asertywność;
 • umiejętność działania pod presją czasu, komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność;
 • znajomość języka angielskiego.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Starszy inspektor

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Warunki pracy • praca biurowa oraz praca w terenie w środowisku zakładów przemysłowych przetwórstwa artykułów rolno - spożywczych, w tym praca na wysokości, • praca wymagająca gotowości i dyspozycyjności z możliwością wystąpienia konieczności...

 • Informatyk

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu · kontakt z klientem wewnętrznym · bywają nietypowe godziny pracy (związane np. z koniecznością usunięcia awarii lub prowadzonymi pracami wdrożeniowymi) · narzędzia...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE