Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Ostróda
Ogłoszenie o naborze Nr 120143

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


•   umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
•   stres związany z działaniem pod presją czasu,
•   dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
•   możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zmianowej w okresie objazdów dróg i pełnienie dyżurów z ZUD,
•   obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące realizacji zadań mostowych w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym kontroluje wykonawstwo robót.
 • Określa potrzeby w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich .
 • Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich.
 • Opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestniczy w Radach Technicznych.
 • Przygotowuje materiały przetargowe w części technicznej na roboty utrzymaniowe.
 • Opiniuje warunki techniczne lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na drogowych obiektach inżynierskich.
 • Prowadzi System Gospodarki Mostowej i ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich.
 • Współpracuje z Wydziałem ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat.B
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon.
 • Znajomość zagadnień z inżynierii ruchu.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office.
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadającej im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Operator wózka widłowego

  Praca.pl Sp. z o.o.

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Zakres obowiązków: Operowanie wózkami widłowymi różnego rodzaju Załadunek i rozładunek dostaw Składowanie towarów na regałach magazynowych Przestrzeganie BHP Wymagania: Uprawnienia do obsługi wózków widłowych Mile widziane doświadczenie w pracy na...

 • Pracownik Działu Obsługi Klienta

  Praca.pl Sp. z o.o.

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: Telefoniczna oraz mailowa obsługa klientów Współpraca z różnymi działami firmy Raportowanie często zgłaszanych problemów Wsparcie techniczne Wymagania: Komunikatywność i wysokie umiejętności interpersonalne Umiejętność obsługi...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE