Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 129245

Warunki pracy

·      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


·      kontakt z klientem wewnętrznym


·      bywają nietypowe godziny pracy (związane np. z koniecznością usunięcia awarii lub prowadzonymi pracami wdrożeniowymi)


·      narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru


·      czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


·      wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Serwisuje sprzęt komputerowy (konserwacja, konfiguracja, diagnozowanie, naprawa, złomowanie) i oprogramowania użytkowanego w Urzędzie w celu utrzymania w stanie stałej sprawności technicznej i technologicznej;
 • Administruje systemami informatycznymi, sieciami komputerowymi oraz obsługą wideokonferencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej funkcjonalności użytkowanych systemów;
 • Archiwizuje dane, analizuje zagrożenia w sieciach komputerowych oraz monitoruje zabezpieczenia systemów i danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych Urzędu;
 • Tworzy oprogramowanie na potrzeby Urzędu w celu usprawnienia procesów realizacji bieżących zadań;
 • Tworzy specyfikacje techniczne na potrzeby realizacji zamówień publicznych w zakresie zakupu dostaw i usług informatycznych. Obsługuje dostawy i prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego w celu zapewnienia właściwego gospodarowania sprzętem komputerowym;
 • Prowadzi szkolenia w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego, oprogramowania i zasad bezpiecznego użytkowania sieci komputerowych w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań Urzędu wykonywanych w systemach informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z informatyką
 • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania – wiedza ogólna z informatyki
 • znajomość: budowy i podstaw funkcjonowanie sieci opartych na protokole IP, systemów Windows i Linux, konfiguracji urządzeń sieciowych (rutery, switche), języków HTML, xHTML, Javascript, XML, zasad bezpieczeństwa informatycznego, programów do tworzenia grafiki, podstaw projektowania stron www, administracji bazami danych w szczególności SQL, umiejętność naprawy sprzętu komputerowego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • co najmniej 2 lata doświadczenia przy projektowaniu/tworzeniu oprogramowania użytkowego
 • przeszkolenie: Certyfikat Microsoft, Certyfikat CISCO
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej
 • umiejętność współpracy, pozytywne podejście do klienta, samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Dyrektor Agencji

  Prudential Polska Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy...

 • Lider Zespołu Sprzedaży

  Prudential Polska Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać - porozmawiaj z nami o możliwości współpracy. Do Twoich zadań należeć...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE