Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Ostróda
Ogłoszenie o naborze Nr 134804

Warunki pracy

- praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie oraz na terenie powiatu ostródzkiego,


- praca od poniedziałku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz wtorku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15,- bariery architektoniczne  dla niepełnosprawnych (budynek PIW trzypiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych),


- z tyłu budynku dostępne jest oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z nadzorem nad zakładami produkującymi środki spożywcze zwierzęcego pochodzenia zgodnie z planem kontroli urzędowych,
 • Przeprowadza kontrole doraźne wykonywane na polecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii lub bezpośredniego przełożonego,
 • Opracowuje analizy ryzyka dla zakładów zatwierdzonych i zarejestrowanych zgodnie z obowiązującą instrukcją,
 • Pobiera próbki w nadzorowanych zakładach w ramach weryfikacji urzędowej badań właścicielskich,
 • Realizuje nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez urzędowych lekarzy weterynarii w ramach wyznaczenia oraz weryfikuje prowadzoną przez nich dokumentacje przekazywana PLW,
 • Sporządza sprawozdania RRW 6,
 • Realizuje zadania związane z nadzorem nad specyficznymi warunkami weterynaryjnymi przy produkcji na rynki krajów trzecich wraz z wystawieniem świadectw zdrowia i zaświadczeń,
 • Realizuje zadania związane z nadzorem w zakładzie posiadającym uprawnienia na rynek USA,
 • Prowadzi postępowanie administracyjne w zakresie sprawowanego nadzoru wraz z przygotowaniem decyzji w I instancji i innych dokumentów oparciu o KPA,
 • Zna aktualne przepisy i wytyczne władz nadrzędnych obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności,
 • Przestrzega przepisów obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych,
 • Przestrzega przepisów BHP i POŻ,
 • Wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii przy wykonywaniu czynności starszego inspektora wet.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy o służbie cywilnej i przepisów KPA,
 • Specjalizacja z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia, kursy z zakresu bezpieczeństwa żywności.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Pomoc kuchenna

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Przygotowywanie prostych półproduktów typu: kluski, pierogi, sosy, surówki. Zmywanie, sprzątanie, obieranie, pakowanie.Godziny pracy 10:00 - 18:00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe: 1 rok.Godziny...

 • Robotnik drogowy

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztynek

  wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich, czynny udział przy remontach cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych oraz remontach cząstkowych chodników, pomoc przy usuwaniu awarii i zagrożeń bezpieczeństwa...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE