Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 129396

Warunki pracy

- budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,


- komórka organizacyjna zlokalizowana na parterze,


- praca polegająca na współpracy z komórkami organizacyjnymi ZHW i WIW,


- przenoszenie ciężarów do 10 kg kilka razy w tygodniu,


- praca w pozycji siedzącej i stojącej,


- obsługa urządzeń biurowych,


w zakresie dostepności architektonicznej;


- przestrzenie komunikacyjne w budynku wolne od barier poziomych (ale nie pionowych), (wystarczająco szerokie korytarze, brak progów, odpowiednio szerokie wejścia i wyjścia z budynku),


- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne lekkie, skrzydłowe, widoczne na tle fasady i ścian, odpowiednio oznaczone, o odpowiedniej przestrzeni manewrowej, brak progów i pochyłości, szerokości > 90 cm,


- schody z poręczami po jednej stronie, występują antypoślizgowe materiały na schodach,


- ciągi komunikacyjne szerokości > 90 cm,


- przed budynkiem zakładu, od ulicy Tuwima, dostępne jest oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,


- dwa wejścia do budynku z podjazdami (od strony ul. Tuwima) dla osób poruszających się na wózku zlokalizowane na najniższej kondygnacji, do wyższych kondygnacji istnieje dostęp alternatywny (pomoc osoby ustalonej, wyznaczone miejsce spotkań na kondygnacji z dostępem dla osób poruszających się na wózku),


- wyznaczona osoba pełniąca funkcję koordynatora do spraw dostępności (pomoc komunikacyjna i ruchowa),


- przy drzwiach wejściowych domofon,


- dojazd do budynku samochodem od strony ul. Tuwima, dojście pieszo chodnikiem od strony ul. Warszawskiej i Tuwima, przejścia dla pieszych i przystanki komunikacji autobusowej i tramwajowej oddalone do 500 m od budynku.

Zakres zadań

 • zajmuje się obsługą korespondencji/spraw/zapotrzebowań/wniosków/raportów,
 • wpisuje w ewidencje systemu eNova 365 lub innych rejestrów faktur przychodzących/wychodzących/zapotrzebowań/innych spraw,
 • sprawdza kompletność otrzymanych dokumentów, zbiera dane lub kontroluje dowody księgowe i dokonuje opisu pod względem merytorycznym zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
 • rozlicza stan realizacji zawartych umów/zapotrzebowań/innych spraw, dotyczących funkcjonowania Zakładu Higieny Weterynaryjnej lub realizowanych spraw/umów,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad rejestrami i ewidencjami prowadzonymi w formie papierowej i elektronicznej oraz udziela pomocy pracownikom,
 • przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych, uzgadnia zapisy projektowanych postanowień umowy oraz prowadzi i przygotowuje procedury o udzielanie zamówień publicznych, nalicza kary za nieterminowe dostawy, prowadzi sprawy związane z reklamacjami,
 • przyjmuje przesyłki kurierskie, które są przekazywane właściwym komórkom organizacyjnym w Zakładzie Higieny Weteryneryjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Umiejętność praktycznej obsługi programów Word, Excel oraz poczty elektronicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność uczenia się
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Dyrektor Agencji

  Prudential Polska Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy...

 • Lider Zespołu Sprzedaży

  Prudential Polska Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać - porozmawiaj z nami o możliwości współpracy. Do Twoich zadań należeć...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE