Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 135641

Warunki pracy

·       „trzynaste wynagrodzenie”


·      ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 6.00 a 9.00


·      pakiet szkoleń


·      możliwość dofinansowania innych form rozwoju zawodowego związanych ze stanowiskiem pracy


·      pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe)


·      stabilność zatrudnienia


·      miłą atmosferę pracy


·      regularnie wypłacane wynagrodzenie

Zakres zadań

 • Opracowuje i codziennie aktualizuje kalendarz najważniejszych imprez w województwie z uwzględnieniem dziennego rozkładu pracy wojewody i wicewojewody oraz kalendarzy ich spotkań, łącznie z umieszczaniem informacji na stronie internetowej Urzędu w celu przedstawienia bieżącego przebiegu wydarzeń z terenu województwa oraz realizacji zadań;
 • Organizuje spotkania wojewody i wicewojewody z przedstawicielami obcych państw, ministrami, parlamentarzystami, przedstawicielami samorządów, służb zespolonych wojewody w celu zapewnienia zachowania zasad protokolarnych tych wizyt oraz koordynacji spraw technicznych, związanych z tego typu uroczystościami, często łączących się z wręczeniem odznaczeń państwowych.
 • Opracowuje zapotrzebowanie i zamawia materiały reprezentacyjne na potrzeby wojewody i wicewojewody oraz materiały biurowe dla pracowników wydziału. Zapewnia realizację usług hotelowych i gastronomicznych na potrzeby Urzędu. Powyższe czynności pracownik wykonuję w elektronicznym systemie rozliczania urzędu.
 • Opracowuje i aktualizuje wykazy i dane teleadresowe jednostek, urzędów, instytucji, parlamentarzystów, itp. niezbędnych do sprawnej pracy sekretariatów wojewody, wicewojewody, sekretariatu oraz pracowników wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w administracji
 • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiągniecie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: ACCESS, PHOTOSHOP, EXELL
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2024-04-02


Symbol firma Pracodawca: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, - kontakt z klientem zewnętrznym, - okresowe wyjazdy służbowe, - narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2024-04-02


Symbol firma Pracodawca: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu · kontakt z klientem zewnętrznym · narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2024-03-28


Symbol firma Pracodawca: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, - kontakt z klientem zewnętrznym, - okresowe wyjazdy służbowe, - narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Pomoc kuchenna

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Przygotowywanie prostych półproduktów typu: kluski, pierogi, sosy, surówki. Zmywanie, sprzątanie, obieranie, pakowanie.Godziny pracy 10:00 - 18:00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe: 1 rok.Godziny...

 • Robotnik drogowy

  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztynek

  wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich, czynny udział przy remontach cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych oraz remontach cząstkowych chodników, pomoc przy usuwaniu awarii i zagrożeń bezpieczeństwa...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE