Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 139333

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, wymagająca dobrej organizacji czasu pracy. Nierównomierne natężenie obowiązków służbowych, praca wymagająca
przestrzegania określonych przepisami terminów realizacji i odporności na stres. Możliwa praca w godzinach nadliczbowych w dni wolne od pracy. Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy i urządzenia biurowe oraz meble biurowe. Stanowisko znajduje się na parterze budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. Na piętro prowadzą schody, brak windy. Przed budynkiem podjazd dla inwalidów. Sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz stojaki na rowery. Wyznaczona osoba pełniąca funkcje koordynatora do spraw dostępności (pomoc komunikacyjna i ruchowa).

Zakres zadań

 • naliczanie list płac wynagrodzeń pracowników korpusu służby cywilnej, pracowników urzędów państwowych oraz zleceniobiorców,
 • dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników w celu realizacji zadań ustawowych, zajęć prawnych, administracyjnych oraz pisemnych dyspozycji pracowników na podstawie obowiązujących przepisów prawnych,
 • naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych,
 • naliczanie należności z ubezpieczenia społecznego w celu wypłaty,
 • obliczanie składek ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS – obsługa systemu ZUS Płatnik oraz ZUS PUE,
 • sporządzanie i zatwierdzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w celu wypełnienia ustawowego obowiązku płatnika w zakresie ustalenia kapitału początkowego,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu na wniosek pracownika,
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz wynikających z przepisów oraz sprawozdań GUS,
 • księgowanie dokumentów wydatków i dochodów jednostki,
 • sporządzanie przelewów w systemie bankowym NBE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie płac, księgowości
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowym oraz ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność własnej organizacji pracy i pracy w zespole, skrupulatność, komunikatywność,
 • umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office)
 • własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • staż pracy w jednostce budżetowej w komórce finansowo-księgowej w obszarze naliczania wynagrodzeń potwierdzone stosownym dokumentem
 • znajomość obsługi programów: Płatnik, NBE, programu kadrowo – płacowego
 • zaliczone szkolenie "Służba przygotowawcza w służbie cywilnej" potwierdzone stosownym dokumentem


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Kierownik Zespołu Sprzedaży

  Unum Życie TUiR S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Zadania: rekrutacja do zespołu sprzedażowego; rozwój i szkolenie zespołu; realizacja celów biznesowych; motywowanie, kreowanie dobrej atmosfery pracy. Oczekiwania wobec kandydata: doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedaży; umiejętność budowania...

 • Kierowca kat. C / Operator wozidła kat. C (m/k)

  Budimex SA

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: Transport materiałów sypkich na budowie Przygotowywanie pojazdu do prac w różnych warunkach Przeprowadzenie okresowych przeglądów konserwacyjnych pojazdu zgodnie z instrukcją użytkowania Wymagania: Posiadasz prawo jazdy kategorii C,...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE