Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 76055

Warunki pracy

Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla wózków znajduje się od wschodniej strony budynku. RDOŚ zajmuje parter, II i III piętro budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze, przy wejściu z podjazdem.


Praca biurowo-terenowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostakami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej znajomości obsługi  komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne).

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom i ograniczeniom w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną gatunkową;
 • prowadzi sprawy związane ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta chronione, za które odpowiada Skarb Państwa, w tym szacuje szkody powodowane przez te gatunki (bobry, wilki, żubry) w celu rekompensaty wyrządzonych szkód;
 • przygotowuje wnioski o dofinansowanie działań z zakresu ochrony czynnej gatunków chronionych oraz opiniuje projekty podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, m.in. NFOŚiGW, WFOŚ i GW, CKPŚ, LIFE+ i innych funduszy europejskich, w celu realizacji zadań ochronnych w odniesieniu do gatunków zwierząt.
 • przygotowuje sprawozdania zbiorcze dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wydanych zezwoleń;
 • opiniuje wnioski GDOŚ na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą, celem uzyskania przez wnioskodawcę możliwości podejmowania działań uwarunkowanych otrzymaniem zezwolenia.
 • przygotowuje rozwiązania problemów związanych ze szkodami wyrządzanymi przez te gatunki w celu zminimalizowania wpływu ich działalności na gospodarkę człowieka oraz prawidłowej realizacji zadań ustawowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o kierunku; biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych;
 • umiejętność rozpoznawania gatunków zwierząt podlegających ochronie, znajomość form ochrony przyrody;
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analizowania i dokonywania syntezy;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prawo jazdy kat.B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę dotyczących ochrony zwierząt;
 • umiejętność pracy w warunkach terenowych;
 • umiejętność pracy z systemami GIS;
 • umiejętność czytania map leśnych, opisów taksacyjnych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-04-14


Symbol firma Pracodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, stres związany z działaniem pod presją...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-04-07


Symbol firma Pracodawca: Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy-8 godzin, naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, stanowisko pracy zlokalizowane na I...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-03-30


Symbol firma Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Zakres zadań Obsługa dokumentacji Komisji Funduszu Prewencyjnego PZU, opracowywanie dokumentacji do prac komisji, archiwizacja...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Tech Recruiter

  COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Currently we are growing our TAG Team and we are looking for a tech-savvy Recruiter to join our Recruitment Team in in Gdansk. As a Tech Recruiter, you will have a significant role in our international projects connected to European Growth of Cognizant Digital...

 • Pielęgniarka / Pielęgniarz

  LUX MED Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Praca w Centrum Medycznym LUX MED przy ul. Jagiellońskiej 26/1A w Olsztynie. Oferujemy: Możliwość zatrudnienia na pełen wymiar etatu bądź podjęcie współpracy w formie pracy dodatkowej; Dobrze wyposażone stanowisko pracy; Wolne niedziele i święta;...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE