Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 77254

Warunki pracy

Praca o laboratorium, trudne warunki środowiskowe związane z pracą laboratoryjną. Praca z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym, stres związany z charakterem obsługiwanych miejsc zdarzeń.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności pomocniczych przy prowadzonych przez biegłego/kandydata na biegłego oględzinach dowodów rzeczowych; przygotowywanie materiału do badań biologicznych oraz przygotowywanie dokumentacji opracowywanych ekspertyz biologicznych;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z obsługą bazy danych profili DNA i obsługi stanowiska CODIS;
 • przygotowywanie, według potrzeb, odczynników niezbędnych do prowadzenia badań biologicznych oraz na bieżąco prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu substancji niebezpiecznych i innych odczynników;
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska pracy do prowadzenia badań, w tym również mycie szkła laboratoryjnego, sterylizacja narzędzi i materiałów;
 • przygotowywanie materiałów do utylizacji (odpady biologiczne, odczynniki itp.)oraz projekty wymaganej dokumentacji;
 • realizowanie ustaleń zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania, w tym uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w kierunku uzyskania, utrzymania kompetencji audytora wewnętrznego;
 • asystowanie biegłemu podczas pracy w trakcie oględzin miejsc zdarzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu biologicznym lub biologiczno - chemicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • wiedza i umiejętności stosowania podstawowych zasad pracy laboratoryjnej i pracy z odczynnikami chemicznymi (przygotowanie, postępowanie)
 • umiejętności obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego;
 • dokładność, sumienność, odpowiedzialność;
 • obsługa komputera i programów biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pacy zespołowej i współpracy;
 • dyspozycyjność, samodzielność;
 • zdolność do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-04-28


Symbol firma Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin. Zakres zadań Planowanie wydatków, prowadzenie ewidencji wydatków, weryfikacja dokumentów potwierdzających ponoszenie wydatków, ustalanie zaangażowania środków finansowych i...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-04-23


Symbol firma Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Warunki pracy Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-04-23


Symbol firma Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Warunki pracy Praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Praca wymagająca sprawności obu rąk i szczególnej koncentracji, praca na stanowisku wiąże się z...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Magazynier

  POLMLEK Sp. z o. o.

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Lidzbark Warmiński

  Opis stanowiska: rozładunek i przyjmowanie towarów; kontrola pod względem jakości i ilości przyjmowanych dostaw; rozliczanie dokumentów magazynowych; kompletowanie i przygotowywanie zamówień do wysyłki; kontrola i nadzór nad stanem magazynowym; bieżące...

 • Laborant

  POLMLEK Sp. z o. o.

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Lidzbark Warmiński

  Opis stanowiska: Rejestracja prób mleka w programie TRIO; Oznaczanie parametrów mleka metodami automatycznymi; Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości; Obsługa oraz nadzór nad urządzeniami laboratoryjnymi; Informowanie o ewentualnych...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE