Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 77383

Warunki pracy

Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla wózków znajduje się od wschodniej strony budynku. RDOŚ zajmuje parter, II i III piętro budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze, przy wejściu z podjazdem.


Praca biurowo-terenowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostakami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej znajomości obsługi  komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne).

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom i ograniczeniom w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną gatunkową;
 • prowadzi sprawy związane ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta chronione, za które odpowiada Skarb Państwa, w tym szacuje szkody powodowane przez te gatunki (bobry, wilki, żubry) w celu rekompensaty wyrządzonych szkód;
 • przygotowuje wnioski o dofinansowanie działań z zakresu ochrony czynnej gatunków chronionych oraz opiniuje projekty podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, m.in. NFOŚiGW, WFOŚ i GW, CKPŚ, LIFE+ i innych funduszy europejskich, w celu realizacji zadań ochronnych w odniesieniu do gatunków zwierząt.
 • przygotowuje sprawozdania zbiorcze dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wydanych zezwoleń;
 • opiniuje wnioski GDOŚ na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą, celem uzyskania przez wnioskodawcę możliwości podejmowania działań uwarunkowanych otrzymaniem zezwolenia.
 • przygotowuje rozwiązania problemów związanych ze szkodami wyrządzanymi przez te gatunki w celu zminimalizowania wpływu ich działalności na gospodarkę człowieka oraz prawidłowej realizacji zadań ustawowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o kierunku; biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych;
 • umiejętność rozpoznawania gatunków zwierząt podlegających ochronie, znajomość form ochrony przyrody;
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analizowania i dokonywania syntezy;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prawo jazdy kat.B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę dotyczących ochrony zwierząt;
 • umiejętność pracy w warunkach terenowych;
 • umiejętność pracy z systemami GIS;
 • umiejętność czytania map leśnych, opisów taksacyjnych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-04-28


Symbol firma Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin. Zakres zadań Planowanie wydatków, prowadzenie ewidencji wydatków, weryfikacja dokumentów potwierdzających ponoszenie wydatków, ustalanie zaangażowania środków finansowych i...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-04-23


Symbol firma Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Warunki pracy Praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Praca wymagająca sprawności obu rąk i szczególnej koncentracji, praca na stanowisku wiąże się z...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-04-21


Symbol firma Pracodawca: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warunki pracy Praca o laboratorium, trudne warunki środowiskowe związane z pracą laboratoryjną. Praca z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym, stres związany z charakterem obsługiwanych miejsc zdarzeń. Zakres zadań wykonywanie czynności...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Magazynier

  POLMLEK Sp. z o. o.

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Lidzbark Warmiński

  Opis stanowiska: rozładunek i przyjmowanie towarów; kontrola pod względem jakości i ilości przyjmowanych dostaw; rozliczanie dokumentów magazynowych; kompletowanie i przygotowywanie zamówień do wysyłki; kontrola i nadzór nad stanem magazynowym; bieżące...

 • Laborant

  POLMLEK Sp. z o. o.

  Dodane: wczoraj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Lidzbark Warmiński

  Opis stanowiska: Rejestracja prób mleka w programie TRIO; Oznaczanie parametrów mleka metodami automatycznymi; Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości; Obsługa oraz nadzór nad urządzeniami laboratoryjnymi; Informowanie o ewentualnych...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE