Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 114065

Warunki pracy


 • Budynek urzędu posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

 • Budynek nie posiada windy.

 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


 • Praca biurowo-terenowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostkami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej obsługi komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne).


  Realizacja zdań wiąże się z korupcją.Zakres zadań

 • przygotowuje deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz inne dokumenty niezbędne dla inicjatyw i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
 • prowadzi sprawy związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszary Natura 2000, poprzez przygotowywanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oraz sporządzania raportu oddziaływania na środowisko i/ lub obszary Natura 2000, analizuje dokumentację i opracowuje projekty uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i / lub obszary Natura 2000,
 • realizuje inne zadania związane z nadzorowaniem wykonywania kompensacji przyrodniczej w zakresie zgodności z wydanymi zezwoleniami, a także opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie na kierunku biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustaw o: udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie, w tym w ramach sieci Natura 2000 i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania i dokonywania syntezy
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość systemamu GIS
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2023-01-21


Symbol firma Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Warunki pracy Budynek urzędu posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek nie posiada windy. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Menadżer Klienta Biznesowego

  VECTRA S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Wybranej osobie oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o współpracy, pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, niezbędne narzędzia pracy (samochód...

 • Fizjoterapeuta środowiskowy - rehabilitacja domowa

  RehaTherapy

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  U nas samodzielnie układasz sobie grafik, dzięki temu istnieje możliwość traktowania pracy z nami jako zajęcie dodatkowe (minimum 20 wizyt tygodniowo) współgrające z Twoim etatem - zachęcamy do kontaktu pracowników szpitali, ośrodków zdrowia,...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE