Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 114037

Warunki pracy


 • Budynek urzędu posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

 • Budynek nie posiada windy.

 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


 • Praca biurowo-terenowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostkami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej obsługi komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne).


  Realizacja zdań wiąże się z korupcją.Zakres zadań

 • prowadzi postępowania w sprawie wydawania decyzji ustalających warunki prowadzenia robót dla inwestycji zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych w trybie art 118 ustawy o ochronie przyrody,
 • przygotowuje stanowiska, w tym sprzeciwy do zgłoszeń prac, o których mowa w art 118 ust. 1 oraz decyzje o warunkach prowadzenia działań w trybie art. 118a i 118b ustawy o ochronie przyrody,
 • przygotowuje zezwolenia na czynności zabronione w rezerwatach przyrody oraz przygotowuje projekty zadań ochronnych w zakresie gospodarki rybackiej, turystyki wodnej, małej retencji, budownictwa wodnego i innych działań oddziałujących na ekosystemy wodne, w celu zapewnienia właściwej ochrony rezerwatów przyrody oraz realizacji celów ich ochrony,
 • przygotowuje opinie w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze i/ lub obszary Natura 2000 w celu ochrony ekosystemów wodnych oraz obszarów Natura 2000 i ich przedmiotów ochrony

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie na kierunku rybactwo śródlądowe, ochrona środowiska, biologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody, prawa wodnego,
 • znajomość ustaw o: udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • ogólna wiedza przyrodnicza, w tym umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk
 • znajomość form ochrony przyrody
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • wiedza z zakresu hydrologii, hydrobiologi, limnologii oraz ochrony wód i gospodarki wodnej
 • znajomość ustaw o rybactwie śródlądowym, o żegludze śródlądowej
 • znajomość systemamu GIS
 • wykształcenie wyższe na kierunku rybactwo śródlądowe, ochrona środowiska, biologia
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2023-01-21


Symbol firma Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Warunki pracy Budynek urzędu posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek nie posiada windy. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Menadżer Klienta Biznesowego

  VECTRA S.A.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Wybranej osobie oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o współpracy, pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, niezbędne narzędzia pracy (samochód...

 • Fizjoterapeuta środowiskowy - rehabilitacja domowa

  RehaTherapy

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  U nas samodzielnie układasz sobie grafik, dzięki temu istnieje możliwość traktowania pracy z nami jako zajęcie dodatkowe (minimum 20 wizyt tygodniowo) współgrające z Twoim etatem - zachęcamy do kontaktu pracowników szpitali, ośrodków zdrowia,...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE