Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 116529

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- umowa na czas określony - zastępstwo (w ramach ustawy o służbie cywilnej)
- stres związany z działaniem pod presją czasu,
- dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
- możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach: lokalizacji i umieszczenia, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych i urządzeń obcych w pasie drogowym oraz przy drogach, w tym wydawaniem decyzji na udostępnianie kanałów technologicznych w pasach drogowych, lokalizacji i przebudowy zjazdów z dróg.
 • Ewidencjonuje i przygotowuje projekty postanowień w sprawach uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego w celu kształtowania ładu przestrzennego i umożliwienia realizacji inwestycji drogowych.
 • Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, bierze udział w opiniowaniu projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ewidencjonuje, i bierze udział w opiniowaniu i uzgadnianiu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie ich wpływu na ruch drogowy lub samą drogę celem umożliwienia realizacji inwestycji drogowych.
 • Bierze udział w uzgadnianiu i opiniowaniu dokumentacji projektowej remontów, przebudowy i budowy dróg realizowanych przez inwestora zewnętrznego, w celu przyjęcia prawidłowych, optymalnych rozwiązań.
 • Ewidencjonuje zmiany zagospodarowania terenów w zakresie możliwości włączenia do ruchu drogowego, lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń obcych na terenach przyległych do pasa drogowego w celu zachowania bezpiecznych warunków ruchu i umożliwienia realizacji inwestycji drogowych.
 • Rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych postanowieniem w zakresie uzgadniania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakończonych decyzją administracyjną z zakresu zadań Rejonu odnośnie zajęcia pasa drogowego, wymierzenia kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz wybudowanie lub przebudowę samowolnie zjazdu w celu zapewnienia prawidłowych rozstrzygnięć.
 • Współpracuje z urzędami, instytucjami oraz wydziałami Oddziału w zakresie prowadzanych zagadnień celem rozpatrzenia lub ustalenia wspólnego stanowiska odnośnie planowanych do realizacji inwestycji, w sposób nie ograniczający możliwości budowy i przebudowy dróg.
 • Bierze udział w Opiniowaniu projektów podziałów działek przyległych do pasa drogowego w celu zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowo powstałych działek i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • Znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych, prawa budowlanego i planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu Office).
 • Kompetencje: -wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, zorientowanie na osiągnięcie celów, organizacja pracy, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Kategorie informacyjne

  Najnowsze oferty pracy:

  • Starszy inspektor

   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

   Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

   Warunki pracy • praca biurowa oraz praca w terenie w środowisku zakładów przemysłowych przetwórstwa artykułów rolno - spożywczych, w tym praca na wysokości, • praca wymagająca gotowości i dyspozycyjności z możliwością wystąpienia konieczności...

  • Informatyk

   Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

   Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

   Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu · kontakt z klientem wewnętrznym · bywają nietypowe godziny pracy (związane np. z koniecznością usunięcia awarii lub prowadzonymi pracami wdrożeniowymi) · narzędzia...

  Więcej ofert pracy
  logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

   2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE