Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 84142

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku

Zakres zadań

 • Udziela informacji klientom zewnętrznym i wewnętrznym zgłaszającym się do Urzędu bezpośrednio oraz kontaktującym się: telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, infolinii, itp. w celu umożliwienia klientom sprawnego załatwienia spraw
 • Poświadcza za zgodność z oryginałem, na żądanie strony, odpisy dokumentów przedstawionych wraz z oryginałem, przedkładanych do postępowań administracyjnych toczących się przed Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w celu usprawnienia obsługi spraw wymagających uzupełnienia dokumentacji.
 • Przyjmuje, rejestruje i dystrybuuje korespondencje listowną i przesyłki przekazywane bezpośrednio do Punktu Obsługi Klienta w celu prawidłowego funkcjonowania obiegu korespondencji w Urzędzie.
 • Potwierdza, przedłuża ważność i unieważnia profil zaufany e-PUAP (prowadzi ewidencje wniosków w formie papierowej i elektronicznej) w celu umożliwienia klientom elektronicznego załatwiania spraw w organach administracji publicznej.
 • Przekazuje do składu chronologicznego wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego w celu zachowywania dokumentów od przypadkowej utraty, oraz do celów dowodowych.
 • Obsługuje infolinię OBYWATEL w celu udzielenia informacji obywatelowi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,
 • znajomość obsługi klienta
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość w stopniu komunikatywnym języka urzędowego UE
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Szczytno

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-09


Symbol firma Pracodawca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego. Budynek w którym znajduje się siedziba organu nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach, biuro na 1...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Szczytno

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-03


Symbol firma Pracodawca: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa w siedzibie urzędu - praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - narzędzia i materiały...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-08-25


Symbol firma Pracodawca: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa w siedzibie urzędu praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na stanowisku...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Doradca Klienta

  Nationale-Nederlanden

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Realną możliwość rozwoju, w tym profesjonalne szkolenie, na którym nauczymy Cię pozyskiwać nowych Klientów Przychód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny system prowizyjny (wynagrodzenie w przedziale 4 000 - 10 000 zł brutto) Ubezpieczenie...

 • Pomoc kuchenna

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Szczytno

  Pomoc przy procesach technologicznych w kuchni, przygotowywanie surowców do produkcji posiłków, porcjowanie i wydawanie posiłków, mycie i dezynfekcja pomieszczeń, sprzętu i urządzeń kuchennych, opłukiwanie i wyparzanie naczyń po posiłkach. Wymagania...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE