Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Terenowy inspektor mostowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 88732

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
stres związany z działaniem pod presją czasu,
dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje przeglądy drogowych obiektów inżynierskich w celu ustalenia ich aktualnego stanu technicznego i przydatności obiektów do użytkowania. Sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad realizacją przeglądów zleconych,
 • Analizuje wyniki przeglądów drogowych obiektów inżynierskich oraz określa potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich,
 • Uzgadnia i opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich w celu zapewnienia kompletności opracowań i prawidłowości rozwiązań projektowych. Konsultuje i opiniuje proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich. Wykonywanie zadań jest związane z realizacją programów rządowych,
 • Prowadzi ewidencję obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, gromadzi i weryfikuje dane o obiektach inżynierskich oraz ich stanie technicznym,
 • Prowadzi sprawozdawczość w zakresie stanu drogowych obiektów inżynierskich i gospodarki mostowej,
 • Obsługuje program komputerowy System Gospodarki Mostowej służący do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie mostowe lub drogowo- mostowe lub budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi.
 • prawo jazdy kat. B,
 • Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • Znajomość przepisów z zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • Znajomość obsługi komputera – Pakiet MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca,komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych, wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz obsługi programu SGM,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Sales Specialist with French

  CCPORTER Sp. z o.o.

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Passionate, driven individuals to join our vibrant sales team Some experience of selling in a call center Excellent command of French Good English language skills (at least a B2/C1 level) Excellent influencing and negotiation skills Ability to work effectively,...

 • Doradca Klienta

  Adreams

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Morąg

  Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem (John D. Rockefeller) Twój zakres obowiązków: sprzedaż produktów i usług zgodnie...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE