Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 79259

Warunki pracy

Wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją przez szkoły lub inne placówki zadań określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe oraz innych aktach prawnych.
 • Wspomaga szkoły i placówki oświatowe poprzez działania mające na celu intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków.
 • Pozyskuje informacje na określony temat, sporządza informacje na potrzeby kuratora oświaty.
 • Monitoruje pracę szkół lub innych placówek, w tym z zakresu wynikającego z realizacji kierunków polityki oświatowej państwa, w szczególności z zakresu wychowania i opieki.
 • Współpracuje z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, w szczególności: a) współdziała w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek, b) bierze udział w komisjach konkursowych powoływanych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek, c) bierze udział w pracach komisji powoływanych w ramach ubiegania się nauczycieli o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego, d) pozyskuje dane do sporządzania raportów, informacji z zakresu edukacji.
 • Wspiera organizację konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek oraz konferencji organizowanych przez Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki.
 • Prowadzi nadzór nad zapewnieniem uczniom przez szkoły i placówki bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 • Realizuje zadania związane z przyznawaniem przez kuratora oświaty akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli , placówkom kształcenia ustawicznego, placówkom doskonalenia zawodowego oraz innym formom działalności oświatowej.
 • Koordynuje programy i projekty, których współrealizatorem jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 • Sporządza plany pracy, analizy, sprawozdania z zakresu realizowanych zadań.
 • Moderuje stronę www.ko.olsztyn.pl w zakresie realizowanych zadań, w szczególności obszaru wychowania i opieki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • w przypadku nauczyciela: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • w przypadku nauczyciela akademickiego: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania;
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo oświatowe;
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty;
 • znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela;
 • znajomość przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność wnioskowania, analizowania i argumentowania oraz pracy w zespole;
 • biegłość w posługiwaniu się językiem pisanym;
 • znajomość przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
APLIKUJ TERAZ

Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

  Nationale-Nederlanden

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

 • Doradca Klienta

  Adreams

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztynek

  Lubisz handel, kochasz pracę z ludźmi i angażujesz się w wykonywaną przez siebie pracę? Pragniesz zmian, wyzwań i chcesz pracować w największej sieci handlowej w Polsce branży AGD/IT/RTV? DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! NA START OTRZYMASZ: Umowę bez okresu...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE