Nagana w pracy – o czym należy wiedzieć?

Prawo pracy – nagana

Pracodawcy mają prawo wymagać od wszystkich zatrudnionych rzetelnego i sumiennego wykonywania obowiązków określonych w umowie o pracę. Jeśli podwładni złamali przepisy bądź nie wypełnili polecenia, to przedsiębiorcy mogą ich zdyscyplinować. Artykuł 108. Kodeksu pracy podaje, że przełożony jest uprawniony do nałożenia na pracowników kar upomnienia, nagany oraz sankcji finansowych.

Nagana w pracy – za co grozi?

Nagana w pracy wykorzystywana jest, gdy pracownik:

 • nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku,
 • łamie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady przeciwpożarowe,
 • nie stosuje się do przyjętych reguł potwierdzania przybycia do firmy oraz usprawiedliwiania nieobecności,
 • przychodzi do zakładu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • opuszcza stanowisko pracy bez konsultacji z przełożonym.

Pracodawca ma prawo ukarać zatrudnionego, który odmówił wykonania polecenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dyspozycja nie dotyczy obowiązków pracowniczych lub stanowi nielegalny proceder.

Nagana z wpisem do akt

Aby nagana miała moc prawną, wydaje się ją w formie pisemnej nie później niż 14 dni od momentu pozyskania przez przełożonego informacji o naruszeniu zasad. Dokument powinien być sporządzony w 2 kopiach. Jedną otrzymuje pracownik, a drugą dołącza się do bazy danych zatrudnionych. Jest to zatem nagana z wpisem do akt pracowniczych. Często pojawia się pytanie, czy notatka zostaje tam na zawsze. Według artykułu 113. Kodeksu pracy: „Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu”.

Nagana w pracy – konsekwencje

Jeżeli kara przedawniła się, to zatrudniony znowu ma czystą kartę. Niewykonanie poleceń może jednak utrudniać awans oraz zaprzepaści szansę na podwyżkę. Jak już było wcześniej wspomniane, kara zostaje uznana za niebyłą po roku. Nagana w świadectwie pracy pojawia się, gdy pracownik składa wypowiedzenie przed upływem tego okresu. Przyszły szef prawdopodobnie zwróci uwagę na taką informację i będzie chciał wiedzieć, co było przyczyną zastosowania sankcji.

Nagana w pracy – odwołanie

Pracownik ma prawo odwołać się od decyzji przełożonego. Według 112. artykułu Kodeksu pracy ma na to 7 dni od momentu otrzymania pisma. Przepisy stanowią, że pracodawca w ciągu 14 dni powinien rozpatrzyć zażalenie podwładnego. Istnieje także możliwość wniesienia sprawy do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary (także w ciągu dwóch tygodni).

Zostaw komentarzKategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

  Asystent sprzedaży

  Jeśli…Jesteś osobą komunikatywnąPosiadasz zdolności efektywnej pracy w zespoleJesteś zmotywowany do pracy i rozwoju!Aplikuj już dziś i dołącz do Marchewkowego Zespołu!Z nami…W 3 miesiące nauczymy Cię 5-ciu kroków Optyki, dzięki którym będziesz...

  >> Pokaż szczegóły oferty

  Pracownik Działu Produktów Świeżych

  codziennie dbasz o ekspozycję produktów świeżych,zapewniasz jakość i świeżość asortymentu,doradzasz klientom i pomagasz im w wyborze produktów,tworzysz przyjazną atmosferę.masz doświadczenie przy produktach świeżych,wiesz jak dbać o jakość...

  >> Pokaż szczegóły oferty

  Doradca Klienta

  Atrakcyjne warunki finansoweRealna możliwość rozwoju, w tym profesjonalne szkolenie, na którym nauczymy Cię pozyskiwać nowych KlientówUbezpieczenie grupowe i prywatne ubezpieczenie medyczne, karta Multisport, programy motywacyjne i konkursy...

  >> Pokaż szczegóły oferty
WIĘCEJ OFERT PRACY
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE