Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 83797

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

 • stres związany z działaniem pod presją czasu,

 • dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,

 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • budynek zaopatrzony jest wyłącznie w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,

 • budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych (spełnia wyłącznie na parterze).

Zakres zadań

 • Prowadzi całość zagadnień związanych z ustaleniem, naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pracę;
 • Rozlicza umowy cywilno-prawne zawarte ze zleceniobiorcami
 • Sporządza sprawozdawczość budżetową i statystyczną oraz sporządza roczne analizy wydatków na wynagrodzenia
 • Prowadzi całość zagadnień związanych z rozliczeniem z ZUS, US; współpracuje z ZUS i US
 • Prowadzi i przechowuje pełną dokumentację płacową, dokumentację dotyczącą rozliczeń z ZUS i US; wystawia zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników i byłych pracowników Oddziału i podległych jednostek
 • Sporządza roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Prowadzi rozliczenia z PFRON
 • Prowadzi ewidencję umów zlecenia i umów o dzieło oraz zgłasza zleceniobiorców w ZUS
 • Prowadzi obsługę finansową w zakresie wypłat świadczeń z ZFŚS oraz wypłat ekwiwalentu za pranie, związane z naliczaniem i wypłatą świadczeń na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych
 • Dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział; analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik
 • umiejętność obsługi programu SAP HCM oraz Płatnika
 • znajomość prawa pracy
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: dzisiaj


Symbol firma Pracodawca: Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.

Opis stanowiska Uzgadnianie zakresu robót konserwacyjnych, Uczestniczenie w przeglądach bieżących budynków, Usuwanie systemem zleconym awarii w budynkach, Prowadzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wykonywanych napraw konserwacyjnych i usuniętych awarii,...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Olsztyn

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-06


Symbol firma Pracodawca: Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.

Opis stanowiska Uzgadnianie zakresu robót konserwacyjnych, Uczestniczenie w przeglądach bieżących budynków, Usuwanie systemem zleconym awarii w budynkach, Prowadzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wykonywanych napraw konserwacyjnych i usuniętych awarii,...


Sprzedawca części zamiennych

symbol miejsca pracyLokalizacja: Szczytno

Symbol data dodania oferty Dodane: 2021-09-03


Symbol firma Pracodawca: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym, brak windy w budynku. Zakres zadań Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i lokalnym policjantów Sporządzanie zapotrzebowania na kursy specjalistyczne/warsztaty dla policjantów oraz stosownych...


Kategorie informacyjne

Najnowsze oferty pracy:

 • Nauczyciel / Korepetytor

  Superprof

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania,...

 • Referent ds. administracyjnych budowy

  Grupa ERBUD

  Dodane: dzisiaj, Lokalizacja: warmińsko-mazurskie/ Olsztyn

  Opis stanowiska: Prowadzenie dzienników korespondencyjnych oraz przyjmowanie i wysyłanie poczty; Pomoc w koordynacji bieżących spraw administracyjnych biura budowy; Zakup materiałów administracyjno-biurowych niezbędnych do funkcjonowania pracy na budowie;...

Więcej ofert pracy
logo-rynek-pracy-w-Olsztynie

 2018 PRACA W OLSZTYNIE © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE